Już dzisiaj Sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Poznaj porządek obrad

Iuytrty

Redakcja

19 maja 2022

19 maja 2022 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpocznie się LXII Sesja Rady Miasta Ruda Śląska.

Transmisja z sesji Rady Miasta Ruda Śląska dostępna TUTAJ

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z prac Parlamentu Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej - „Stan sanitarny miasta Ruda Śląska 2021 r.

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28.04.2022 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

7.1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.185.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2022 - 2041

7.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 

7.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.186.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022

7.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

7.5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty oraz Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

7.6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki lub worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

7.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.136.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

7.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz najmu gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych wraz ze stawami oraz garażami położonymi w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego 

7.9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach 

7.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska 

8. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski.

11. Oświadczenia radnych.

12. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.

13. Zakończenie sesji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

29 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.0µg/m3 PM2.5: 5.4µg/m3