Jutro sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Sesja kopia

Redakcja

21 czerwca, 2022

50. sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach odbędzie się 22 czerwca w sali sesyjnej Ratusza.

W środę tarnogórscy radni pochylą się nad raportem o stanie miasta, będą też głosować nad udzieleniem burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi wotum zaufania oraz absolutorium za zeszłoroczny budżet. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Tarnowskie Góry za 2021 rok.

4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2021 rok

6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry za 2021 rok

7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 – 2032 

8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (Druk nr 178/2022)

9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wymagań Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji 

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej w formie dofinansowania zadania inwestycyjnego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach

12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 

13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycia wkładem pieniężnym 

14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Tarnowskie Góry wkładu niepieniężnego do Spółki Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek

15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Tarnowskie Góry wkładu niepieniężnego do Spółki Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w Zarządzie Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach i pokrycia udziałów wkładem pieniężnym 

17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, obciążając na czas oznaczony do 30 lat ograniczonym prawem rzeczowym – prawem użytkowania nieruchomości położone przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach 

18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2022

19. Zamknięcie obrad.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.0µg/m3 PM2.5: 4.7µg/m3