Jednorazowa nagroda w JSW. Nawet 19 tysięcy złotych, ale według uznania

Csm jsw 09 234d4788b9

Redakcja

6 lipca, 2022

Związki zawodowe działające przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej porozumiały się z zarządem spółki w sprawie jednorazowych nagród dla pracowników. Górnicy mogą otrzymać nawet 19 tysięcy złotych brutto, ale są pewne wymagania i wyjątki.

Porozumienie z przedstawicielami zarządu podpisały "Solidarność", "Kadra" oraz FZZ Górników w JSW. W dokumencie czytamy - Strony zgodnie postanawiają, co następuje: W związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, powodującym istotny spadek płacy realnej, wszystkim pracownikom JSW S.A. będącym w stanie zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku, wypłacić nagrodę jednorazową:

- 19000 złotych brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią;

- 16000 złotych brutto dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla;

- 13000 złotych brutto dla pozostałych pracowników.

Jest jedno "ale". O finalnej wysokości nagrody jednorazowej decyduje dyrektor danej jednostki organizacyjnej JSW S.A., który jako jedyny ocenia m.in. zaangażowanie pracownika. Nagrody nie otrzymają pracownicy, którzy w 2022 roku zostali przyłapani na kradzieży mienia, byli w pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub mieli nieusprawiedliwioną nieobecność.

Nagroda ma charakter uznaniowy i pracownik nie może mieć do niej żadnych roszczeń. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.0µg/m3 PM2.5: 8.3µg/m3