Jan Potysz - Radny Cieszyn

Jan Potysz radny

Redakcja

27 lipca 2023

Sylwetka radnego Rady Miejskiej Cieszyna Jana Potysza. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Jan Potysz, radny z Cieszyna. Kim jest, czym się zajmuje?

Jan Potysz urodził się w 1957 roku we Francji. Jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci. Obecnie jest na emeryturze. Pracę rozpoczął w ZTG „ Elektrometalu”, jako kontroler jakości wyrobów. Odbył służbę wojskową w Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w latach 1976-78 w Warszawie. Następnie podjął pracę w FACHu w dziale normowania i organizacji pracy. Stamtąd przeszedł do Cieszyńskiej Rozgłośni Miejsko-Zakładowej na stanowisko redaktora technicznego. Działając w harcerstwie został wybrany na Komendanta Hufca (1981-1986) i podjął studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza w Katowicach. W latach 1986-1988 został wybrany na zastępcę Komendanta Chorągwi Bielskiej ZHP. Od września 1988 roku rozpoczął pracę jako wychowawca w Domu Dziecka w Cieszynie. Ponownie objął funkcję Komendanta Hufca ZHP w Cieszynie (1988-1991), przeprowadził połączenie hufców gminnych w Hufiec Ziemi Cieszyńskiej. W październiku w 1996 r. po konkursie objął stanowisko dyrektora w Domu Dziecka w Kończycach Wielkich. Po 10 latach dokonał wraz z gronem pedagogicznym, przekształcenia funkcjonowania Domu Dziecka na formułę Mieszkań Usamodzielnienia w Zebrzydowicach i Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu. Był to jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, który z sukcesem dokonał takich przekształceń. Obecnie nadal angażuje się w harcerstwie, „szefując” od czterech lat Harcerskiemu Kręgowi Seniora „WATRA” przy Hufcu ZHP Ziemi Cieszyńskiej. Aktywnie spędza czas, lubi jeździć na rowerze, czytać książki sensacyjne, angażuje się w sprawy pomocy dla dzieci, młodzieży czy potrzebujących. Udziela się również w chórach śpiewaczych.

Działalność w Radzie Miejskiej

Jako radny pracuje w komisjach:

  • Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych
  • Spraw Społecznych

Nawiąż kontakt z radnym:

jpotysz@um.cieszyn.pl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.1µg/m3 PM2.5: 6.3µg/m3