Jak zmieni się przestrzeń przy ul. Kwietniewskiego w Bytomiu?

Thgrfb

Redakcja

18 czerwca 2022

Po otwartej niedawno Zielonej Strefie przy ul. Katowickiej w Bytomiu, gdzie w miejscu po wyburzonej kamienicy powstało miejsce przyjazne mieszkańcom, czas na kolejną inwestycję, dzięki której Śródmieście zyska ciekawą przestrzeń. Mowa o ul. Kwietniewskiego 11 - 15, gdzie rozpoczęły się już prace w ramach unijnego projektu „Zagospodarowania przestrzeni miejskich Śródmieścia Bytomia na cele społeczno-integracyjne” realizowanego przez firmę KBP BWI Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

Projekt zakładający zagospodarowanie terenu przy ul. Kwietniewskiego 11 -15 w Bytomiu, stanowiący w większości obszar po wyburzonych kamienicach, został w 2019 roku wpisany do zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi prawie 1800 mkw. Są to puste przestrzenie po wyburzonych kamienicach oraz budynek z 1903 roku przy ul. Kwietniewskiego 11, którego jedyna wartość to wyjątkowa elewacja frontowa.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny kamienica przy ul. Kwietniewskiego 11 zostanie częściowo rozebrana, a jej pozostała część przebudowana. Przebudowa będzie polegać m.in. na zabezpieczeniu konstrukcją stalową wyjątkowej elewacji frontowej oraz na zaaranżowaniu miejsca spotkań”

mówi Krzysztof Grzelczak, pełnomocnik zarządu firmy KBW BWI Polska.

Jak zaznacza Krzysztof Grzelczak, choć obiekt nie będzie funkcjonował jako budynek, pozostałości po nim zostaną zagospodarowane. Wedle założeń projektu architektonicznego opracowanego przez NOVA Projekt Tomasz Korek, przestrzeń zyska zielony, rekreacyjny charakter, z której będzie mogła korzystać lokalna społeczność, artyści czy rzemieślnicy.

Projekt zakłada także m.in. montaż siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw dla rożnych grup wiekowych, stanowisk szachowych i elementów małej architektury. Nie zabraknie też zieleni, która pojawi się na ostatnim etapie realizacji projektu. Obiekt będzie oświetlony i wyposażony w monitoring.

Ponieważ w sąsiedztwie przebiega droga krajowa DK 94, projekt przewiduje zamknięcie pierzei ul. Kwietniewskiego ogrodzeniem spełniającym funkcje ekranu akustycznego stanowiącym jednocześnie element wizualny. Prace mają się zakończyć się na początku 2023 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Efekt Sp. z o.o.
 

Źródło: UM Bytom

Yfderfds

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 19.3µg/m3 PM2.5: 16.7µg/m3