Jak w czerwcu pandemia wpłynęła na gospodarkę? Komentarz ekonomistów

Csm cropped header 8ef9f4859a

Redakcja

14 lipca 2021

Komentarze zostały sformułowane przez zespół ekspercki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W maju 2020 r. członek utworzonego w związku z pandemią koronawirusa Śląskiego Forum Ekspertów dr hab. Robert Tomanek, prof. UE zainicjował tworzenie przez uczelnianych ekspertów comiesięcznych raportów obserwatoryjnych, obrazujących bieżącą sytuację w gospodarce regionalnej. Inicjatywa ta znalazła poparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a jego Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej włączył się w pozyskiwanie danych pochodzących z różnych źródeł.

"Na liście największych wyzwań stojących przed firmami pojawia się ponownie kwestia zapewnienia rąk do pracy, a nowym zagrożeniem staje się inflacja."

 

"Ustabilizowała się sytuacja na rynku pracy, a podstawowe jego wskaźniki wracają do stanu z lat 2018-2019."

 

"Nadal widoczny jest boom na rynku nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych. Jest on wciąż atrakcyjny pod względem lokowania oszczędności mając na uwadze perspektywę utraty wartości pieniądza."

 

"Badania przemieszczania się ludzi wskazują na powrót do zachowań społecznych sprzed pandemii."

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.0µg/m3 PM2.5: 3.6µg/m3