Jacek Krawczyk - Radny Częstochowa

Jacek krawczyk radny

Redakcja

12 grudnia, 2023

Sylwetka radnego Rady Miasta Częstochowy, Jacka Krawczyka. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Jacek Krawczyk, Radny Miasta Częstochowy. Kim jest, czym się zajmuje?

Jacek Krawczyk urodził się w 1982 roku w Częstochowie. Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował administrację. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej na kierunku „Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie”. Posiada uprawnienia w zakresie zarządzania i kontrolowania podmiotów gospodarczych. W przeszłości pracował w biurze senatorskim, był też Zastępcą Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw. Obecnie pracuje jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w OŚ „WARTA” S.A. w Częstochowie. 

Działalność w Radzie Miasta

Jest radnym nieprzerwanie od 2006 roku. W obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy. Należy do Klubu Radnych Wspólnie dla Częstochowy. Jako radny pracuje w komisjach:

  • Infrastruktury
  • Praworządności i Samorządu

Jacek Krawczyk kontakt:

e-mail: jac.krawczyk@wp.pl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.7µg/m3 PM2.5: 34.8µg/m3