I Konferencja Kobiet w Chorzowie

Patronat chorzow

Redakcja

8 lutego, 2020

W dniu 08 lutego 2020 r. (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy 13 odbędzie się „I Konferencja Kobiet w Chorzowie”, której hasło przewodnie brzmi : Jesteśmy różne i to nas łączy! Konferencja organizowana jest w formie obywatelskiej inicjatywy oddolnej przez nieformalną grupę chorzowianek - kobiet w różnym wieku, o różnych profesjach, zainteresowaniach i poglądach,otwartych na potrzeby i opinie innych kobiet związanych z Chorzowem.

Konferencja będzie składać się z 2 stref - strefy wkładowej, gdzie będzie można posłuchać ciekawych prelekcji i wziąć udział w dyskusji, a także w pracy warsztatowej, oraz drugiej strefy - przestrzeni wystawowej, udostępnionej organizacjom pozarządowym działającym w obszarze szeroko rozumianego wsparcia kobiet, w tym w zakresie rozwoju ich potencjałów i możliwości.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydenta Miasta Chorzów.


WSTĘP WOLNY.

PROGRAM KONFERENCJI:

14:30 rejestracja uczestniczek i uczestników
15:00 Rozpoczęcie konferencji
15:30 Odkrywamy historie naszego regionu
Przerwa 15 min
16:30 One Wzmocnione - coaching grupowy
Przerwa 30 min
17:45 Aktywne kobiety w Chorzowie
Przerwa 15 min
18:45 Budowanie relacji podstawą naszych działań
19:30 5 kobiet Sejmu Śląskiego - prezentacja filmu

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 24.3µg/m3 PM2.5: 20.1µg/m3