Grzegorz Nowak - Radny Bytom

Grzegorz nowak radny

Redakcja

26 lipca, 2023

Sylwetka radnego Rady Miejskiej w Bytomiu Grzegorza Nowaka. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Grzegorz Nowak, radny z Bytomia. Kim jest, czym się zajmuje?

Grzegorz Nowak urodził się w 1970 roku w Bytomiu. Posiada wykształcenie wyższe. Od ponad 30 lat zawodowo związany jest z ochroną zdrowia. W 1999 r. został zastępcą dyrektora w Szpitalu nr 1 w Bytomiu, a od 2008 r. zarządzał Zakładem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. W 2011 r. objął funkcję dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach zaś w 2012 r. został dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. tę funkcję pełnił do 2014 r. Działał też jako doradca i audytor w wielu śląskich szpitalach. Jako wykładowca na Wyższych Uczelniach zajmował się problematyką Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Obecnie jest dyrektorem Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach. Jest radnym Rady Miasta Bytom od 2018 roku. 

Działalność w Radzie Miejskiej

Startował z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu wyborczym obejmującym Centrum Wschód, Rozbark i Arki Bożka.

Jako radny pracuje w komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych.

Nawiąż kontakt z radnym:

Telefon: 601 405 657

e-mail: radny.grzegorznowak@gmail.com

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

5 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.5µg/m3 PM2.5: 7.1µg/m3