Gruntowa przebudowa ul. Złotej w Częstochowie

Zlota slider

Redakcja

25 października 2020

Dzięki zaangażowaniu władz miasta, przy wsparciu związanych z Częstochową polityków oraz samych mieszkańców, ulica Złota wkrótce doczeka się gruntownej przebudowy. Szacowana na ponad 13 mln zł inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem przyznanym z Funduszu Dróg Samorządowych przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Projekt przebudowy ulicy Złotej zaczął nabierać realnych kształtów przed kilkoma miesiącami, kiedy w budżecie miasta zabezpieczono tzw. wkład własny na realizację inwestycji. Do montażu finansowego inwestycji konieczne było jednak wsparcie finansowe, o co Miasto starało się z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek o dotację w wysokości 5,1 mln zł (połowa zakładanych kosztów inwestycji kwalifikowanych do dofinansowania, czyli 10.2 mln) znalazł się jednak na liście rezerwowej, przez co realizacja zadania stała się niepewna.

Starania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka o zakwalifikowanie inwestycji do dofinansowania wsparli m.in.: miejscy radni na czele z Krystyną Stefańską czy senator RP Wojciech Konieczny. Pisma, petycje i wspólne stanowiska poparte były dodatkowo setkami podpisów samych mieszkańców, którzy oczekują przebudowy ul. Złotej od dłuższego czasu. Efekt? Ze strony Wojewody Śląskiego wpłynęło właśnie zapewnienie o przyznaniu dotacji. Jej wartość określono na 2,9 mln zł, jednak jest możliwe, że ta kwota jeszcze wzrośnie.

Cieszę się, że wspólnie udało się uzyskać wsparcie dla tego zadania. Każda pomoc odciążająca miejski budżet w tych trudnych czasach jest bardzo ważna. Co prawda kwota nie jest równa tej, o którą aplikowaliśmy pierwotnie, ale wierzymy, że ostatecznie okaże się to istotne i znaczące wsparcie, za które - w imieniu mieszkańców - już teraz dziękuję 
– podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Niewykluczone, że w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w budżecie Funduszu Dróg Samorządowych dotacja będzie większa. Dużo zależy także od tego, jaką kwotę uda się uzyskać w przetargu wykonawczym.

Do podpisania umowy o dofinansowanie potrzebne jest rozstrzygnięcie przetargu na realizację inwestycji jeszcze w tym roku. Częstochowski Miejski Zarząd Dróg i Transportu ma niezwłocznie rozpocząć procedury wynikające z prawa zamówień publicznych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, potrzebne formalności zostaną wypełnione na przełomie roku, a prace rozpoczną się z początkiem nowego sezonu budowlanego w 2021 roku.

Planowany zakres prac obejmuje m.in.: gruntowną przebudowę konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i instalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego.

Wszystko to na odcinku ok. 1,1 km ulicy Złotej od okolicy skrzyżowania z ul. Legionów do ul. Mirowskiej. Zakończenie robót przewidywane jest na połowę 2022 roku.

info. prasowa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

26 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.8µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3