Górniczy związkowcy chcą zmian regulaminu pracy dot. pomiaru zawartości alkoholu

Beer ge4690140d 1920
Kastelik

Szymon Kastelik

19 grudnia 2022

Związkowcy z Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Polkowice-Sieroszowice chcą zmian w regulaminie pracy. Uważają, że w kwestii pomiaru zawartości alkoholu jest bardziej rygorystyczny od ustawy. 

Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Polkowice-Sieroszowice napisał w tej sprawie list do dyrektora zakładu. Wskazuje w nim, że regulamin pracy nie pokrywa się z zapisami ustawy, na co wskazywał w przeszłości sąd pracy. 

Według regulaminu stan po spożyciu alkoholu definiowany jest jako stan organizmu, w którym wykryto jakiekolwiek stężenie alkoholu powyżej 0,00 promila. Natomiast ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi definiuje taki stan, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila albo od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Związkowcy chcą zmian w regulaminie. Argumentują to orzeczeniami sądów pracy, które rozstrzygając podobne przypadki miały stwierdzać, że regulamin pracy nie może być bardziej rygorystyczny od obowiązujących ustaw. W piśmie czytamy również, że także ministerstwo rozwoju, pracy i technologii wskazuje, żeby zakłady pracy weryfikowały stan po spożyciu alkoholu według ustawy. 

- Utrzymanie zapisów Regulaminu pracy, które są sprzeczne z przepisami rangi ustawowej jest nieprawidłowe i wymaga pilnych zmian polegających na dostosowaniu definicji "stanu po użyciu alkoholu" do definicji ustawowej - pisze Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Polkowice-Sieroszowice".

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 23.7µg/m3 PM2.5: 19.7µg/m3