Górnicy z PGG otrzymają 6,4 tys. złotych brutto wyrównania inflacyjnego

DSC 7430
Kastelik

Szymon Kastelik

29 września, 2022

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają wyrównanie inflacyjne za trzeci kwartał 2022 roku. To efekt podpisanego w lipcu porozumienia pomiędzy związkowcami a rządem i PGG.

W lipcu bieżącego roku związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej weszli do siedziby spółki/ Protest okupacyjny miał od początku jasno określone cele. Strona społeczna domagała się wyrównania wypłat o różnicę inflacji. Ponadto żądali renegocjowania umowy społecznej. Wskazywali, że porozumienie społeczne przewiduje zmniejszenie wydobycia i zatrudnienia w kopalniach. 

Dwa dni później do Katowic przyjechał wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Jego negocjacje na dwa fronty (w tym samym czasie rozmawiał ze związkowcami w Tauronie) nie przyniosły rezultatu. Strona związkowa PGG domagała się spotkania z Jackiem Sasinem i Mateuszem Morawieckim. W piątek,15 lipca delegacja związkowa pojechała do Warszawy na spotkanie z wicepremierem Jackiem Sasinem. Po powrocie podpisali porozumienie z zarządem PGG, o czym poinformowali jeszcze tego samego dnia wieczorem. 

Porozumienie zakłada, że pracownicy PGG otrzymają jednorazowe świadczenia: górnicy dołowi otrzymają 6,4 tys. złotych brutto, pracownicy zakładów przeróbki węgla 5,2 tys. złotych brutto, a pracownicy powierzchni 4 tys. złotych brutto. Pierwsza wypłata wyrównania miała miejsce jeszcze w lipcu. Kolejne przewidziano na trzeci i czwarty kwartał tego roku.

Solidarność Górnicza potwierdziła, że kolejna rekompensata inflacyjna zostanie wypłacona według stanu zatrudnienia na 26 września 2022. 

Wysokość jednorazowego świadczenia wyniesie:
- 6400 złotych brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
- 5200 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, pracowników wykonujących prace remontowo-konserwacyjne na terenie lub na rzecz zakładów przeróbki mechanicznej węgla, pracowników wykonujących prace remontowo-konserwacyjne na powierzchni na rzecz oddziałów dołowych, a także pracowników Zakładu Informatyki i Telekomunikacji, Zakładu Remontowo-Produkcyjnego oraz Zakładu Elektrociepłownie (z wyjątkiem osób zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych),
- 4000 zł brutto dla pozostałych pracowników na powierzchni.

Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu otrzymają "wyrównanie inflacyjne" w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.

Wyrównania inflacyjnego nie otrzymają pracownicy PGG, którzy  od 1 stycznia do 30 września "zaliczyli" co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, dopuścili się kradzieży mienia PGG, spożywali alkohol w miejscu pracy lub w czasie pracy, przystąpili do pracy po spożyciu alkoholu, zażywali środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy lub przystąpili do pracy po zażyciu środków odurzających.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.4µg/m3 PM2.5: 7.8µg/m3