GDDKiA wybrała wykonawcę wstępnej dokumentacji obwodnicy Blachowni i Herbów Nowych

Car 932455 1920 1

Redakcja

26 kwietnia 2021

GDDKiA wyłoniła wykonawcę wstępnej dokumentacji obwodnicy Blachowni i Herbów Nowych w ciągu drogi krajowej nr 46, łączącej m.in. Częstochowę z Opolem. Inwestycja, która ma być realizowana w rządowym programie 100 obwodnic, powinna powstać do 2028 r.

Pod kątem tego przedsięwzięcia katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 19 października ub. roku ogłosił przetarg na opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji.

W terminie do 7 grudnia wpłynęło osiem ofert. Żadna nie zmieściła się w budżecie zamawiającego, określonym na nieco ponad 3,7 mln zł brutto. Mimo to, zgodnie z informacjami na platformie przetargowej GDDKiA, w ostatnich dniach wybrano najtańszą propozycję, złożoną przez konsorcjum spółek Trakt i opiewającą na 4 mln zł brutto. Cena najdroższej oferty przekroczyła 6,1 mln zł brutto.

Przedstawiciele GDDKiA przypominają, że obwodnica Blachowni oraz Herbów Nowych to nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego przewidziano na lata 2020-2024. Realizacja w systemie "projektuj i buduj" powinna nastąpić w latach 2025-2028.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przyjęto, że obwodnica o długości ok. 13 km powinna stanowić obejście Blachowni i Herbów Nowych, przebiegając po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne i kompleksy leśne. Jej korytarz zostanie wytyczony po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że początkiem obwodnicy będzie przyszłe skrzyżowanie w okolicy 172,5 kilometra drogi nr 46, natomiast zakończeniem – włączenie w rejonie węzła Częstochowa Blachownia łączącego autostradę A1 z obecną DK46 (wykonawca ma przeanalizować różne sposoby połączenia obwodnicy z węzłem).

GDDKiA wskazuje, że obwodnica ma poprawić komfort i warunki przejazdu między Częstochową i Lublińcem oraz wyprowadzić ruch tranzytowy z Blachowni i Herbów Nowych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (w ostatnich latach dochodziło tam do licznych zdarzeń drogowych). W przyszłości stanie się też połączeniem istniejącej autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11.

W woj. śląskim w rządowym programie mają powstać także obwodnice: Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78, oraz miejscowości: Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy wzdłuż drogi krajowej nr 78.

Przetargi na dokumentację tych trzech ostatnich obwodnic katowicki oddział GDDKiA ogłosił z końcem maja ub. roku.; dla wszystkich podpisano już umowy z wykonawcami. W przetargu na dokumentację przedprojektową Nakła Śląskiego i Świerklańca oferty otwarto w grudniu, dotąd nie wybierając najkorzystniejszej - najtańsza nieznacznie przekracza budżet określony na ponad 4 mln zł brutto.

(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.6µg/m3 PM2.5: 14.7µg/m3