GDDKiA likwiduje przejście dla pieszych na DK 1 w Goczałkowicach

97ccb0474f9a9cc1151651d671658eb388e9e7c9

Redakcja

24 września 2021

GDDKiA informuje, że przejście dla pieszych przez DK 1 na skrzyżowaniu z ul. Borowinową zostanie zlikwidowane. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu rozpocznie się 27 września.

Do Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój wpłynęło zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie, o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu, polegającej na likwidacji przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Borowinową w Goczałkowicach-Zdroju.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu rozpocznie się 27 września.

W połowie listopada 2020 roku GDDKiA przeprowadziła pomiary ruchu pieszych na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Borowinową. Obserwowano ruch w ciągu dwóch dni, w godz. 6.00-9.00 oraz 14.00-17.00. W wyniku badań, jednego dnia na przejściu zarejestrowano 4 pieszych, a drugiego – tylko jedną osobę.

Wobec znikomego natężenia ruchu pieszego na przedmiotowym przejściu dla pieszych oraz biorąc pod uwagę aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego (lokalizacja przejścia na łuku poziomym, ekrany akustyczne, nieprzestrzeganie obowiązującego ograniczenia prędkości 70 km/h) zachodzą przesłanki do jego likwidacji. Zatem informujemy, że w bieżącym roku przedmiotowe przejście zostanie zlikwidowane, planowany termin do końca III kwartału br.

informowała wówczas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednocześnie GDDKiA przychyliła się do wniosku składanego przez gminę Goczałkowice-Zdrój, o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Stawowej.

Zarządca DK 1 informował w kwietniu br., że

docelową kompensacją dla likwidowanego przejścia dla pieszych będzie budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z budową dedykowanego oświetlenia i budową dojść w rejonie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Stawową

To zadanie miało zostać zgłoszone do centrali GDDKiA w ramach Planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

 

Źródło: UG Goczałkowice-Zdrój 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.4µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3