Fałszywy adwokat z Jastrzębia-Zdroju. Oszukiwał firmy i osoby prywatne

45 760039

Redakcja

25 maja, 2023

Prowadził sprawy karne, cywilne, majątkowe, gospodarcze, materialne, jak i spraw wobec osób nieletnich. A to wszystko bez dyplomu! Fałszywy adwokat został zatrzymany przez jastrzębską policję.

Policja z Jastrzębia-Zdroju zatrzymała 50-letniego mężczyznę. Podawał się za adwokata i oferował porady prawne oraz możliwość reprezentowania i działania w imieniu klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi i innymi organami państwowymi. Problem w tym, że nie posiadał uprawnień zawodowych adwokata.

Wszystko rozpoczęło się w 2016 roku, kiedy mężczyzna przedłożył notariuszowi podrobiony dyplom Szkoły Wyższej, czym podstępnie wprowadził go w błąd co do autentyczności dokumentu i uzyskał uwierzytelnienie jego oryginalności w postaci notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii okazanego dyplomu. 

- W 2017 roku i 2018 roku w celu podejścia do egzaminu adwokackiego usiłował wprowadzić w błąd członków Okręgowej Izby Adwokackiej, przedstawiając notarialne poświadczenie podrobionego wcześniej dokumentu, lecz nie udało mu się z uwagi na niezaliczenie egzaminu. W 2019 roku swój cel osiągnął i na podstawie podrobionych dokumentów zdał egzamin adwokacki, uzyskując wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką - informuje policja.

Mężczyzna pomimo nie posiadania uprawnień, występował przed sądem, jako pełnomocnik, podając się za adwokata. Prowadził sprawy karne, cywilne, majątkowe, gospodarcze, materialne, jak i spraw wobec osób nieletnich.

23 maja 2023 roku jastrzębianin został zatrzymany przez policjantów zwalczający przestępczość gospodarczą. Prokurator przedstawił podejrzanemu w sumie 4 zarzuty. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, obowiązuje go również zakaz opuszczania kraju.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3