Dwie duże inwestycje drogowe zakończone w powiecie pszczyńskim

Szkolna i porebska fba8

Redakcja

16 czerwca, 2022

Nawierzchnia ulic Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach oraz Studzienickiej w Piasku została kompleksowo przebudowana. Oba zadania kosztowały niemal 9 mln zł.

W środę, 15 czerwca odbył się odbiór końcowy największej inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Pszczyński - przebudowy ul. Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach.

To droga powiatowa o długości ponad 2,2 km łącząca dwie drogi wojewódzkie DW 933 i DW 935. Zadanie polegało na przebudowie odwodnienia drogi, konstrukcji jezdni, poszerzeniu jej, przebudowie zjazdów do posesji oraz budowie chodnika dla pieszych.

Łączna wartość zadania wyniosła niemal 6 mln zł. - Zadanie o tak dużym zakresie i znaczących kosztach mogliśmy zrealizować dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. 3 mln zł otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, a wkład własny w wysokości 3 mln zł Powiat Pszczyński sfinansował we współpracy z gminami - Pszczyna i Suszec. Dziękuję burmistrzowi, wójtowi i radnym obu gmin za współpracę, dzięki której mogliśmy zrealizować tak ważną dla mieszkańców inwestycję - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska i dodaje, że dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych powiat może realizować inwestycje drogowe o wartości kilkunastu milionów złotych rocznie.

Aktualnie trwają prace przy przebudowie ul. Jedności w Studzionce o łącznej wartości 5,8 mln zł, Dworcowej w Piasku za 650 tys. zł, realizowana jest także budowa chodnika przy ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołowicach o wartości 1,9 mln zł. Trwają przygotowania do kolejnego ogromnego zadania, jakim jest przebudowa dróg w gminie Miedźna, a jego szacunkowy koszt to 12 mln zł.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3