Dotacje na zieloną energię dla Bytomia. Które projekty odtrzymają dofinansowanie?

Oczyszczalnia bytom

Redakcja

8 kwietnia 2024

Wśród 67 wybranych do dofinansowania projektów z naszego województwa, na Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, pięć dotyczy bytomskich instytucji. Łączna wartość bytomskich projektów z unijnym dofinansowaniem to ponad 50,5 mln zł.

Wiekszą cześć tej kwoty, bo prawie 31,5 mln zł otrzyma Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które zrealizuje projekt Budowy instalacji OZE opartej o biogaz w oczyszczalni ścieków "Centralna". Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz rozbudowy obiektów gospodarki osadowej. Będzie to pierwsza od 20 lat tak duża inwestycja BPK w infrastrukturę Oczyszczani ścieków Centralna.

– Oprócz poprawy w zakresie technologii oczyszczania ścieków i obróbki osadów wzrośnie ilość produkowanej przez oczyszczalnię energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych – mówi Marek Stajndor, Wiceprezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o.o.

W ramach inwestycji BPK Sp. z o.o. planuje budowę m.in. drugiej zamkniętej komory fermentacyjnej objętości około 4700m3, nowego zbiornika osadów przefermentowanych oraz dodatkowych obiektów w węźle oczyszczania biogazu. Zmodernizowany zostanie też układ elektroenergetyczny obejmujący zabudowę agregatu kogeneracyjnego w nowym budynku, a całość zostanie dostosowana do infrastruktury towarzyszącej.

Prawie 2 mln zł dofinansowania trafi do Klubu Sportowego Skarpa Bytom, który zrealizuje Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Transformacji Energetycznej. To proekologiczne rozwiązanie skupiać się będzie na zastosowaniu źródeł energii odnawialnej: z wiatru i słońca, biogazu i wodoru. Dzięki nim kwartał jest w stanie wytwarzać energię elektryczną na potrzeby własne, a nadmiar będzie gromadzony w systemie magazynowania energii. Łączy koszt projektu to ponad 3,3 mln zł.

Do dofinansowana w wysokości ponad 816 tys. zł wybrany został także projekt Poprawy efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Łączny koszt inwestycji to ponad 960 tys. zł.

Powody do zadowolenia ma też Samodzielne Koło Terenowe nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szombierkach, które otrzymało 856 tys. zł. dofinansowania na projekt Słońce świeci dla bytomskiej społecznej - instalacja fotowoltaiczna wraz z kampanią edukacyjną.

Dofinansowanie w wysokości ponad 421 tys. zł otrzymała też Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach, która zrealizuje projekt Samowystarczalność energetyczna w Zespole Zabytkowym Parafii Ewangelicko­ Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach.

powiązane artykuły:

Dofinasowanie oze
Wiadomości 4 kwietnia 2024

Rozstrzygnięto drugą edycję Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Tym razem do pod

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.6µg/m3 PM2.5: 14.7µg/m3