Dodatkowe miliony na transport publiczny w woj. śląskim

Puidaminister

Redakcja

21 marca, 2023

Projekt zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego woj. śląskiego zostanie powiększony o dodatkowe 81,77 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na zwiększenie dofinansowania Unii Europejskiej dla dotychczas realizowanych inwestycji transportu miejskiego.

Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych woj. śląskiego obejmują budowę nowych i modernizację istniejących linii tramwajowych wraz z zakupem taboru tramwajowego na terenie miast Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, zakup niskoemisyjnych autobusów w Katowicach, Gliwicach, Tychach i Jaworznie, budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, rozszerzenie systemu ITS na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dofinansowanie inwestycji w niskoemisyjny transport miejski będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. ZIT Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego jako jeden z dwóch (obok Warszawy) otrzymał największy przydział pieniędzy w wysokości 900 mln PLN.

- Zadaniem samorządów jest podnoszenie życia mieszkańców, dlatego inwestujemy znaczne środki na nowe obiekty sportowe, rewitalizujące obszary zielone, czy też na transport – mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Dbamy o rozwój Polski. Inwestujemy w niskoemisyjny transport publiczny. To szansa na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców i rozwiązanie kwestii komunikacyjnych w aglomeracji śląskiej – powiedział minister Grzegorz Puda.

fot. MFiPR

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.7µg/m3 PM2.5: 12.4µg/m3