DK94 w Dąbrowie Górniczej to ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980

20230911 001 pl dg staszic ulica porozumienia dabrowskiego 1980

Redakcja

12 września, 2023

Od końca 2022 roku odcinek DK94 w Dąbrowie Górniczej to ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Od teraz przy drodze widnieje napis, który przypomina nie tylko o zmienionej nazwie ulicy, ale upamiętnia wydarzenia z 1980 roku.

Oficjalnie odsłonięcie napisu przy DK94 odbyło się 11 września, w 43. rocznicę podpisania porozumienia. W uroczystości uczestniczyli m.in. związkowcy, sygnatariusze porozumienia z 1980 r., a także przedstawiciele władz.

Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980 to też próba pokazanie mieszkańcom innych regionów Polski, że do ważnych wydarzeń związanych z utworzeniem Solidarności i 1980 roku doszło też w Dąbrowie Górniczej. 

11 września 1980 r. w Dąbrowie Górniczej podpisano porozumienie między strajkującą załogą Huty „Katowice” a przedstawicielami rządu. Była to czwarta po gdańskiej, szczecińskiej i jastrzębskiej umowa społeczna wynegocjowana w 1980 roku przez robotników. Jednak ze względu na nazwę huty, porozumienie to nazywane jest nie "dąbrowskim", lecz "katowickim".

Wcześniej dąbrowski odcinek DK94 był ulicą Katowicką. O zmianę do prezydenta miasta zwrócili się sygnatariusze porozumienia, związkowcy i przedstawiciele stowarzyszeń kultywujących pamięć tego wydarzenia. W październiku 2022 r., podczas głosowania nad uchwałą o zmianie nazwy, radni byli jednomyślni – 25 osób opowiedziało się „za”.

fot. UM Dąbrowa Górnicza

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3