DK 94 zostanie rozbudowana

Dk94

Redakcja

3 kwietnia 2023

Została podpisana umowa na przebudowę odcinka DK 94 o długości prawie 12 km, w tym 28 skrzyżowań. Powstaną ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konstrukcja drogi zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Rozbudowa dotyczy odcinka DK 94 pomiędzy Zabrzem a Pyskowicami. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia. Umowę o wartości ponad 163 mln zł zobowiązała się wykonać w 16 miejscy - z wyłączeniem okresu zimowego. Termin zakończenia inwestycji przypada w październiku 2024 r.

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie istniejące skrzyżowanie DK94 z ul. Gliwicką w Boniowicach, gdzie często dochodzi do wypadków. Zostanie przebudowane w rondo.

- Powstaną chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, parking przydrożny w Boniowicach oraz miejsce do ważenia pojazdów w Konarach. Wybudowane zostaną również dodatkowo dwa miejsca dla do kontroli pojazdów. W ramach zadania przebudowane zostaną również obiekty inżynierskie, zjazdy publiczne i indywidualne, odwodnienie i oświetlenie - informuje GDDKiA.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.6µg/m3