Dawna szkoła muzyczna w Gliwicach przyszłą siedzibą Centrum 3.0

Centrum 3 0 kolor 2

Redakcja

21 lipca, 2022

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za około dwa lata Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zacznie działać w nowym miejscu. Decyzją władz miasta siedzibą GODS staną się bowiem dotychczasowe budynki Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Siemińskiego.

Ich wnętrza czeka jeszcze konieczna przebudowa. Muszą być w pełni przyjazne osobom z niepełnosprawnościami i dostosowane do wymogów stawianych obiektom użyteczności publicznej. Centrum 3.0 dysponuje już projektem zmian i właśnie ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wstęp do prac projektowych stanowiły spotkania z odbiorcami działań Centrum 3.0, zorganizowane przez Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

– Miały charakter otwarty. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, seniorów, Gliwickiej Rady Rowerowej, osoby z niepełnosprawnościami. Spotkania pomogli zorganizować – jako wolontariusze – architekci z jednej z gliwickich firm projektowych – relacjonuje Marta Kryś, dyrektor miejskiej jednostki Centrum 3.0 – GODS.

– Dopiero po odbyciu spotkań, w drodze przetargu został wyłoniony projektant – chorzowskie Biuro Usług Architektonicznych PROFIL, któremu przedstawiono wypracowane pomysły i postulaty. W swoich pracach musiało ono także uwzględnić uwagi miejskiego konserwatora zabytków. Etap projektowy został zakończony w tym roku uzyskaniem pozwolenia na budowę – mówi Marta Kryś.

Projekt przebudowy został opracowany z poszanowaniem dotychczasowej roli i charakterystycznego wyglądu budynków przy ul. Siemińskiego. Ich bryły zostaną zachowane niemal bez widocznych zmian.

Aby uzyskać więcej przestrzeni i stworzyć miejsca pracy na drugim piętrze obecnego głównego budynku szkolnego, zaplanowano jednak wymianę dachu i jego podniesienie o pół kondygnacji. Przewidziano też montaż paneli fotowoltaicznych, co wizualnie nie zaszkodzi obiektowi, a zapewni mu dodatkową „zieloną” energię. Drugą znaczącą zmianą ma być dostosowanie budynku do potrzeb osób z problemami w poruszaniu się poprzez dostawienie do niego szybu windy od strony placu postojowego oraz zainstalowanie przy wejściu podnośnika wózków inwalidzkich (podobne rozwiązanie zaplanowano również w budynku pomocniczym z charakterystycznym murem pruskim). Uwzględniono także zmianę systemu ogrzewania – z olejowego na miejską sieć ciepłowniczą. W efekcie budynki po Państwowej Szkole Muzycznej będą przyjazne ekologicznie, w pełni dostępne architektonicznie i dostosowane do wymogów stawianych obiektom użyteczności publicznej pod względem ergonomii wykorzystania powierzchni.

– Budynek główny i pomocniczy mają łącznie około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Znajdują się tam pomieszczenia o zróżnicowanych wymiarach i funkcjach. To doskonałe warunki dla Centrum 3.0, które wspierając organizacje pozarządowe, chce oferować im różnorodną przestrzeń – zarówno małą, na kilkuosobowe zebrania, jak i dużą, niezbędną do realizacji przedsięwzięć kulturalnych bądź konferencji. Adaptacja budynków pozwoli nam na stworzenie nowoczesnego, odpowiednio wyposażonego i przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami miejsca dedykowanego NGO, wolontariuszom oraz dojrzałym gliwiczanom, z myślą o których nasze Centrum prowadzi Strefę Seniora i wspiera organizacyjnie Radę Seniorów Miasta Gliwice – zwraca uwagę Marta Kryś.

Rozpoczęcie prac będzie uzależnione od kilku czynników. Pierwszym z nich będzie wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, które już zostało ogłoszone. Następnie, po  wyłonieniu firmy budowlanej, planowane jest rozpoczęcie remontu. To, jak szybko i sprawnie on przebiegnie, będzie jednak uwarunkowane dostępnością materiałów budowlanych na rynku oraz sytuacją ekonomiczno-gospodarczą, na którą inwestor – Miasto Gliwice – musi reagować na bieżąco.

– Misją Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej gliwiczan. Placówka od lat służy bezpłatną pomocą merytoryczną i techniczną gliwickim stowarzyszeniom i fundacjom. Promuje i animuje aktywność społeczną i wolontariat, wspiera działalność rad dzielnic, inicjatywy kulturalne i senioralne, prowadzi platformę partycypacyjną. Realizuje też kampanie promujące przekazywanie 1% podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego i koordynuje proces Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. To ważne ogniwo w relacjach gliwickiego samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, którzy w nowej siedzibie GODS będą mogli znaleźć inspirujące, przyjazne, w pełni dostępne architektonicznie miejsce spotkań i nieograniczonych działań – podkreśla Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic.

 

Źródło: UM Gliwice 

Centrum 3 0 kolor 3

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.8µg/m3 PM2.5: 8.1µg/m3