Czy minister Czarnek minął się z prawdą?

141579225 840806866480208 2128168486292283282 n

Redakcja

30 kwietnia 2021

Według twórców Facebookowego profilu Protest z Wykrzyknikiem minister edukacji prof. Przemysław Czarnek "powtarza i utrwala kłamstwo". Zarzut dotyczy obowiązkowych zajęć religii i etyki w szkołach.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Gazety Polskiej mówił m.in. o udziale części młodzieży w strajku kobiet: 

Wniosków jest kilka. Pierwszy z nich jest taki, że będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzone, czyli możliwość wyboru jednego z trzech wariantów: albo religia, albo etyka, albo nic. To „nic” stało się dość powszechne na przykład w dużych miastach. I właśnie to „nic” służy temu, by odbywały się podobne zbiegowiska, które kompletnie bezrefleksyjnie podchodzą do życia. Nauka albo religii, albo etyki będzie obligatoryjna, by do młodzieży docierał jakikolwiek przekaz o systemie wartości. Oczywiście jest kwestia wykształcenia nauczycieli etyki i napisania porządnego podręcznika

- powiedział Przemysław Czarnek (Gazeta Polska)

Kwestia wprowadzenia obowiązku uczęszczania na religię lub etykę została również podjęta w wywiadzie dla programu 1 Polskiego Radia. 

A ja nic innego nie robię, jak tylko wracam do tego, co było kilkanaście lat temu, zanim rządy w Ministerstwie Edukacji Narodowej przejęła lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej i zdaje się pani minister Łybacka, to właśnie tak było, był do wyboru przedmiot „Religia” albo „Etyka” i jak ktoś nie chciał chodzić na religię, chodził na etykę, jak ktoś nie chodził na etykę, chodził na religię. Tymczasem właśnie od kilkunastu lat wprowadzono możliwość wyboru tego, co nazywamy “nic”

Przemysław Czarnek (Jedynka, Polskie Radio) 

Protest z Wykrzyknikiem – znany też jako strajk nauczycieli - zakwestionował prawdziwość słów ministra. “Prawda jest tak, że nigdy w szkołach nie było obowiązku wyboru etyki albo religii. Zawsze można było wybrać >>nic<<”. Powołano się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. 1 ustęp 1 paragrafu głosi podobną tezę.

“W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej "przedszkolami", organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się naukę religii i etyki: 

1) w szkołach podstawowych - na życzenie rodziców

2) w szkołach ponadpodstawowych - na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie”.  

W Rozporządzeniu określone są również minimalna ilość osób zainteresowanych uczestnictwem, aby szkoła miała obowiązek ich zorganizowania oraz rozwiązania przypadków, gdy wymagana liczba uczniów nie zostanie zebrana. Wymieniane przez Przemysława Czarnka “nic” funkcjonowało już w 1992 roku. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.6µg/m3 PM2.5: 14.6µg/m3