Czy instytucje są dostępne dla osób z niepełnosprawnością?

Dyr Izabela Kurczynska

Redakcja

10 września 2022

Od trzech lat mamy ustawę, która zobowiązuje podmioty publiczne do obsługi osób z niepełnosprawnością w pełnym zakresie, jako klientów i pracowników. O tym jak urzędy w naszym regionie poradziły sobie z dostosowaniem do tych wymogów, jakie podjęły działania, co zrobiono, a jakie stoją przed nimi wyzwania dyskutowano podczas konferencji w chorzowskim Oddziale ZUS.

„Dostępność podmiotów publicznych województwa śląskiego – próba podsumowania 3 lat funkcjonowania przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”, to tytuł konferencji, którą zorganizował Oddział ZUS w Chorzowie 8 września. Do udziału w wydarzeniu  zaproszono przedstawicieli urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych. Wśród prelegentów byli pracownicy ZUS, ministerstwa funduszy i polityki regionalnej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, PFRON, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.

To już druga edycja konferencji na temat dostępności zorganizowana przez chorzowski ZUS. Jak wspominała Izabela Kurczyńska, dyrektor Oddziału ZUS w Chorzowie, ubiegłoroczne spotkanie zrodziło się z potrzeby wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami w dziedzinie dostępności pomiędzy podmiotami, które są zaangażowane w tą tematykę, głównie w zakresie możliwości usuwania barier i utrudnień w wymiarze architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

- Wszystkie podmioty publiczne mierzą się bowiem z zadaniami w tych właśnie obszarach. Zależało nam na utworzeniu jednej płaszczyzny dla obu stron relacji, czyli z jednej strony podmiotów publicznych, a z drugiej organizacji, które reprezentują odbiorców usług publicznych z różnego rodzaju szczególnymi potrzebami. Nie mniej ważny cel, jaki sobie postawiliśmy, to zintegrowanie wielu podmiotów wokół tematu dostępności oraz budowanie relacji w tym zakresie. Te cele okazały się na tyle istotne i potrzebne, że uznaliśmy, aby tego rodzaju spotkania organizować cyklicznie – dzisiaj zatem mam przyjemność gościć na drugiej  konferencji z tego cyklu – mówiła pani dyrektor chorzowskiego ZUS w wystąpieniu rozpoczynającym konferencję.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych swoje działania w zakresie dostępności podejmował na długo przed uchwaleniem ustawy. Jednak obowiązujące prawo zintensyfikowało tempo wprowadzanych zmian, określiło obowiązki podmiotów publicznych, wskazało ścieżki realizacji. Jak powiedział Mariusz Jedynak, wiceprezes ZUS, temat dostępności w ZUS jest zadaniem priorytetowym. Do tej pory w ZUS dużo udało się zrobić. Jako przykład wymienił e-usługi wprowadzone przez instytucję, czyli elektroniczny ZUS przez 24 godziny, co daje możliwość składania wniosków o każdej porze dnia i z dowolnego miejsca, bez wizyty w placówce. Ponadto ZUS oferuje swoim klientom mobilne punkty jako pomoc dla osób z ograniczeniami ruchowymi, urząd zakupił też 250 mobilnych i stacjonarnych pętli indykacyjnych dla osób niesłyszących. Jak powiedział wiceprezes są też zadania, które stawiają przed instytucją duże wyzwania, jak chociażby likwidacja barier architektonicznych w niektórych budynkach.

Swoimi rozwiązaniami niskobudżetowymi, ale też dużymi finansowymi wyzwaniami architektonicznymi w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podzielił się przedstawiciel tego urzędu. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zmiany w zakresie dostępności rozpoczął od audytu dostępności, by sprawdzić jakie obrać cele w zakresie działań na rzecz dostępności uczelni, zarówno dla pracowników, jak i studentów z niepełnosprawnością.

Tegoroczna konferencja była też okazją do wystawienia cenzurki podmiotom publicznym przez organizacje pozarządowe i zewnętrznych koordynatorów ds. dostępności. Jak wynika z tych wypowiedzi, jedne instytucje radzą sobie lepiej, inne gorzej. W dużej mierze przyczynę upatrują zarówno w problemach finansowych, ale też z zakresem zadań jaki spada na koordynatorów ds. dostępności i umocowania tych osób w strukturach urzędów.

– Jeśli koordynator nie będzie osobą sprawczą, która ma wpływ na podejmowane decyzje, ma poparcie i zrozumienie swojego przełożonego to nawet najlepszy specjalista w tej dziedzinie nie będzie skuteczny – mówił Artur Then z FIRR.

- Z tych trzyletnich doświadczeń mamy taki wniosek, że zakres działań na polu dostępności to nie jest jakiś zamknięty katalog, ponieważ w ślad za tym, jak uczymy się dostępności, widzimy więcej, szerzej, znajdujemy kolejne obszary i możliwości poprawy - mówiła Izabela Kurczyńska, dyrektor chorzowskiego ZUS.

-  Liczę, że niebawem wszyscy spotkamy się ponownie, na kolejnym wydarzeniu, by omawiać ważkie kwestie dotyczące podnoszenia poziomu dostępności instytucji publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami – dodała na zakończenie konferencji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.0µg/m3 PM2.5: 5.4µg/m3