Częstochowa mówi dość podrzucaniu śmieci

Garbage 1260833 1280

Redakcja

2 maja 2021

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie postanowił zacząć walkę z podrzucaniem śmieci pod osłony śmietnikowe wydzielone dla mieszkańców ich budynków. W ramach pierwszego kroku powstał komunikat - głównie do lokatorów - z prośbą o reagowanie i zgłaszanie sytuacji, w których ktoś zaśmieca miasta. Następnie zamontowane mają być tablice informacyjne oraz monitorowanie osłon śmietnikowych w dzielnicy Północ przy ulicy Herberta i przy ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach.

Zaśmiecanie wód i terenów zielonych to niewątpliwie jeden z ważniejszych i codziennych problemów w Polsce. Równie często zdarzają się incydenty podrzucania śmieci do cudzych pojemników. Problemowi postanowił stawić czoła Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie, szczególnie że nierzadko zgłaszają go sami mieszkańcy. Wyrzucają tam odpady nie tylko lokatorzy okolicznych bloków, ale również pobliskie sklepy. W okolicy można też znaleźć zużyty sprzęt AGD, stare meble i inne wielkogabarytowe przedmioty, co stanowi utrudnienie w korzystaniu ze śmietników.

Podjęte zostały kroki w kierunku zwalczenia tego precedensu. Pierwszym jest oficjalny komunikat do mieszkańców z prośbą o reagowanie i zgłaszanie wszystkich przypadków zaśmiecania miasta do administracji. Na klatkach schodowych umieszczono komunikaty "Lokatorze, wspólnie zadbajmy o porządek wokół naszych bloków" oraz informacje, gdzie i jak zgłaszać nielegalne podrzucanie odpadów.

Lokatorzy płacą za wywóz śmieci i w związku z tym wymagają, by wszyscy stosowali się do przyjętych w mieście zasad. Niestety, w wielu wypadkach są oni świadkami łamania prawa i zaśmiecania miasta przez innych. Jako zarządcy nie możemy na to pozwolić  tłumaczy Paweł Konieczny, prezes zarządu ZGM "TBS"

Jako ciąg dalszy działań przekierowany zostanie system monitorujący w dzielnicy Północ przy ulicy Herberta oraz przy ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach tak, by mieć nadzór na - jak twierdzą mieszkańcy - najbardziej zanieczyszczane przez podrzucane nieczystości oraz odpady wielkogabarytowe tereny. Daje do nadzieję na złapanie na tzw. "gorącym uczynku" osób odpowiedzialnych za zanieczyszczanie tych miejsc. Wszelkie incydenty zgłaszane będą Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie.

Zaśmiecanie miasta jest wykroczeniem z art. 145 kodeksu wykroczeń, grozi za nie kara grzywny do 5000 zł albo kara nagany. Dotychczas na policję ZGM "TBS" skierowano już 4 wnioski o ukaranie za zaśmiecanie miasta.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 15.5µg/m3 PM2.5: 13.8µg/m3