CPK zmodyfikował wariant trasy kolei dużej prędkości w woj. śląskim

Warianty2
Kastelik

Szymon Kastelik

25 sierpnia, 2022

Na mapie możliwych wariantów budowy linii nr 170 Katowice - granica państwa doszło do małych zmian. Dwie trasy połączono w jedną.

Podczas lutowych, marcowych i kwietniowych spotkań z mieszkańcami województwa śląskiej, przedstawiciele CPK i spółki Egis omawiali cztery warianty oraz trzy podwarianty), które zostały oznaczone na mapie różnymi kolorami. Ponadto samorządowcy i mieszkańcy powiatu mikołowskiego apelowali do ministra Marcina Horały o uwzględnienie w planowaniu budowy linii nr 170 KDP możliwości wykorzystania istniejącej już infrastruktury kolejowej w Tychach. Dzięki temu możliwe jest ominięcie zabudowań domów jednorodzinnych i gospodarczych.

Na interaktywnej mapie dostępnej na stronie CPK doszło do korekty wariantów, spośród których zostanie wybrany wariant inwestorski. Planiści usunęli trasę żółtą i jej dodatkową wersję o kolorze pomarańczowym. Z analizy mapy wynika, że zostały one połączone. 

Dotychczas wariant żółty do granicy Wyr z Łaziskami Górnymi przebiegał podobną trasą jak wariant zielony. Następnie przecinał Orzesze, Bełk i Szczejkowice. Równolegle do niego (ale ze zmodyfikowaną trasą) przebiegał podwariant pomarańczowy. 

Po zmianach z połączenia tych dwóch tras powstał wariant brązowy nr 74. Do granicy Łazisk Górnych i Orzesza przeprowadzony jest wspólnie z wariantem niebieskim. Następnie odłącza się od niego i przechodzi przez Bełk i Szczejkowice. Dalej łączy się z pozostałymi wariantami w Żorach.

Przedstawiciele CPK na początku tego roku informowali, że wariant inwestorski ma zostać wytypowany na jesień 2022 roku. Na stronie CPK czytamy, że do wyboru dojdzie do końca roku.

Warianty1

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 15.1µg/m3 PM2.5: 13.8µg/m3