Coraz więcej ekosłupków mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza pojawia się w Bytomiu

IMG 9172 kopia

Redakcja

8 listopada 2022

Od początku listopada w Bytomiu pojawiają się kolejne ekosłupki, które za pomocą skali kolorów, informują mieszkańców o jakości powietrza. Takich urządzeń będzie w Bytomiu aż trzydzieści.

Po raz pierwszy nowoczesne ekosłupki, wyposażone m.in. w czujniki wykrywające formaldehyd powstający podczas spalania plastiku, zostały zainstalowane w Bytomiu w listopadzie 2019 roku. Urządzenia stanęły m.in. przy Urzędzie Miejskim, na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Suchej Górze oraz na Rynku. Wtedy zainstalowano dziewięć takich urządzeń.

W poprzednim tygodniu Urząd Miejski w Bytomiu we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej rozpoczął instalację kolejnych dwudziestu jeden ekosłupków, głównie przy placówkach edukacyjnych, m.in. przy Przedszkolu nr 3 w Szombierkach, Przedszkolu nr 23 w Miechowicach, czy Szkole Podstawowej nr 27 w Łagiewnikach.

Ekosłupki zastąpiły czujniki smogu zamontowane na dachach szkół - dzięki ekosłupkom każdy przechodzień może zapoznać się z informacjami o jakości powietrza.

W tym tygodniu ma zakończyć się montaż wszystkich urządzeń.

Ekosłupki monitorują zawartość pyłu zawieszonego w najbliższym otoczeniu i na podstawie pomiarów dyrektorzy placówek, nauczyciele mogą zdecydować, czy w danym dniu dzieci powinny spędzać czas wolny na dworze, czy raczej w budynku.

Ekosłupek AirSensor o zanieczyszczeniu powietrza informuje w przejrzysty sposób za pomocą skali kolorów - intensywny zielony oznacza bardzo dobrą jakość powietrza, jasny zielony dobrą, żółty umiarkowaną, pomarańczowy dostateczną, czerwony złą, a intensywny czerwony bardzo złą - na podstawie cogodzinnych wyników pomiaru stężenia pyłów zawieszonych (PM 1, PM 2.5, PM 10), jak również innych zanieczyszczeń, m.in. takich jak dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3) i formaldehyd.

Gdzie znajdziemy ekosłupki?

Urządzenia działają już przy Urzędzie Miejskim w Bytomiu, Żłobku Miejskim nr 1, Przedszkolu nr 14, Szkole Podstawowej nr 33, Szkole Podstawowej nr 38, Szkole Podstawowej nr 43, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Stolarzowickiej, Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Rynku. Ekosłupki są instalowane przy Przedszkolach Miejskich nr 10, 14, 33, 54 Przedszkolach nr 3, 4, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 32, 36, 58, Szkołach Podstawowych nr 23, 27, 28, 37, 47 oraz w Górnikach.

Źródło: UM Bytom

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.1µg/m3 PM2.5: 3.7µg/m3