Co dalej ze szpitalem św. Barbary w Sosnowcu?

Szpital sw barbary w Sosnowcu
Jakub Kuzdzal foto autorzy

Jakub Kużdżał

3 czerwca 2020

W styczniu 2020 roku do budynku szpitala św. Barbary w Sosnowcu weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kontrola dotyczyła podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osoby zarządzające placówką. Późniejsza wewnętrzna kontrola wykazała, że podczas jednego z przetargów doszło do nieprawidłowości.

Jak informował wtedy Temistokles Brodowski, rzecznik CBA - agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się dziś w sosnowieckim szpitalu im. św Barbary. To szpital wojewódzki, którym zarządza marszałek woj. śląskiego. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że może chodzić o przetargi na usługi prawne w szpitalu - pisaliśmy w styczniu 2020 roku. 

Od dnia wczorajszego (28.01.2020) trwają w naszym szpitalu czynności analityczno-informacyjne w zakresie działalności szpitala. Szpital zapewnia pełne zaangażowanie i współpracę ze służbami w zakresie trwających czynności - mówił na początku roku Tomasz Świerkot, rzecznik prasowy sosnowieckiego szpitala im. św. Barbary.

Szpital św. Barbary – agenci CBA sprawdzają, kto wygrał przetarg na obsługę prawną?

W wyniku wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski swoje stanowisko straciła dyrektor szpitala Alicja Cegłowska. Z dokumentu pokontrolnego jaki udało nam się uzyskać jasno wynika że przetarg był skonstruowany w taki sposób by mogła w nim wziąć udział ograniczona liczba firm.

Fragment raportu z przeprowadzonej kontroli w szpitalu

  • W przedmiotowym postępowaniu funkcję kierownika Zamawiającego pełniła pani Alicja Cegłowska Dyrektor Szpitala (powołana na stanowisku p.o. dyrektora od dnia 3.01.2019 r., na stanowisko dyrektora od dnia 1.07.2019 r.). Czynności związane z przygotowaniem postępowania (ustalenie szacunkowej wartości, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert) uczestniczyła także pani Grażyna CaderZiółkowska (Dyrektor Operacyjny Szpitala). 

Dyrektor szpitala św. Barbary odwołana. Za co? To wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego

W ostatnich dniach dotarły do nas informacje o tym, iż w szpitalu funkcjonariusze pojawili się po raz kolejny oraz, że w wyniku kontroli pracę traciły jeszcze dwie osoby współpracujące ze zwolnioną już dyrektor Cegłowską.  

W szpitalu nie ma kontroli CBA. Nadal jednak trwają czynności analityczno-informacyjne prowadzone przez Biuro. Szpital współpracuje z funkcjonariuszami w pełnym zakresie. Aktualnie prowadzone czynności są kontynuacją tych rozpoczętych w styczniu br. Mając na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu pracy i kodeksu cywilnego Szpital nie udziela informacji o statusie zatrudnienia, bądź rozwiązanych umowach pracowników bez ich pisemnej zgody przekazał nam rzecznik sosnowieckiego szpitala Tomasz Świerkot.

Sporo miejsca na wyjaśnienie obecnej sytuacji szpitala poświęcił marszałek województwa w ostatniej rozmowie dla Silesia24, którą przeprowadził z nim Jarosław Adamski. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.8µg/m3 PM2.5: 5.2µg/m3