Bytomski wydział SUM to nowoczesne nauczanie

Wzp

Redakcja

18 października 2020

W naszym cyklu "Zamieszkaj w Bytomiu" opisaliśmy walory edukacyjne miasta. Poruszyliśmy wtedy temat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i jego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Nadeszła pora, aby poznać lepiej bytomską filię SUM-u, w której studenci mogą przygotować się do pracy w zawodach, które już dzisiaj są ważne dla naszego społeczeństwa.

Wydział Nauki o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który mieści się przy ul. Piekarskiej, to popularne miejsce wśród studentów. Od osiemnastu lat kształcą się tutaj dietetycy, specjaliści od zdrowia publicznego oraz zarządzania ryzykiem zdrowotnym. Są to kierunki przyszłościowe, biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie nawykami żywnościowymi oraz sytuację epidemiologiczną, jaka panuje na świecie. W ubiegłym roku na wydziale kształciło Do bytomskiego oddziału Śląskiego Uniwersytetu Medycznego trafiają uczniowie po maturze oraz osoby, które chcą zdobyć nowe umiejętności i łączą naukę z pracą lub wychowaniem dzieci. Wydział Nauki o Zdrowiu oferuje na wszystkich kierunkach zajęcia I i II stopnia w formie stacjonarnej oraz zaocznej.

Podczas tegorocznej rekrutacji najpopularniejszymi kierunkami były:

- dietetyka – studia stacjonarne I stopnia,

- dietetyka – studia stacjonarne II stopnia,

- zdrowie publiczne – studia stacjonarne II stopnia,

- zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – studia stacjonarne I stopnia.

Czemu warto rozważyć możliwość podjęcia studiów w bytomskiej filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego? Ponieważ Wydział Nauk o Zdrowiu cieszy się uznaniem w Polsce i za granica - Wydział należy do elitarnego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (ASPHER  - The Association of Schools of Public Health in the European Region) - informuje uczelnia.

Kierunek zdrowie publiczne jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytację przyznaną  przez Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA) - europejską instytucję udzielającą międzynarodowej akredytacji ośrodkom akademickim, które prowadzą studia na kierunku zdrowie publiczne. Uzyskana akredytacja gwarantuje, że zarówno program nauczania, jak i jego realizacja spełniają najwyższe międzynarodowe standardy kształcenia. W bieżącym roku akademickim studenci zdrowia publicznego drugiego stopnia będą mieli możliwość wyboru nowej specjalności - Koordynator w opiece onkologicznej -”

informuje Patrycja Matusińska, 

Dział Karier Studenckich i Promocji

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu to także unikalny w skali całego kraju kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotny, który już trzykrotnie otrzymał akredytację „Studia z Przyszłością” przyznawaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

Aktualnie budynek wydziału przechodzi remont, którego zakończenie zaplanowane jest na początek 2021 roku. Dzięki temu aktualni oraz przyszli studenci będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności w komfortowych warunkach. Przykładową inwestycją jest nowoczesna pracownia komputerowa umożliwiająca realizowanie zajęć w zakresie oceny oraz modelowania środowiskowych zagrożeń zdrowia z wykorzystaniem światowej klasy oprogramowania, która zrealizowana została w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wydział Nauk o Zdrowiu planuje wzmacniać zaplecze badawczo-naukowe oraz dydaktyczne o najnowocześniejszą aparaturę laboratoryjną. Programy studiów będą stale dostosowywane do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Aktualnie podejmowane są zaawansowane działania w kierunku uruchomienia kształcenia w języku angielskim dla studentów zagranicznych - informuje Patrycja Matusińska, przedstawicielka SUM w Katowicach.

W Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu studenci otrzymują nowoczesne narzędzia do zdobywania doświadczenia, które w przyszłości ma zaprocentować uzyskaniem perspektywicznej pracy. Przyszli absolwenci nie tylko będą mogli liczyć na wysokie zarobki, ale również będą tworzyć nowe rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych i nie tylko. To zaś będzie skutkować wyższymi standardami życia w naszym społeczeństwie.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

26 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.1µg/m3 PM2.5: 4.5µg/m3