Bytom dofinansuje leczenie niepłodności metodą in vitro

Baby 428395 960 720

Redakcja

27 listopada, 2023

Bytomscy radni przyjęli program polityki zdrowotnej, który wprowadza dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro. Do programu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 35 par.

Już w sierpniu bytomscy radni przyjęli uchwały zabezpieczające na początek 650 tys. zł na realizację programu w kolejnych latach. Następnie projekt programu został przekazany do zaopiniowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Teraz radni wyrazili zgodę na przyjęcie programu, który wprowadza dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro.

Za głosowało 15 radnych, przeciwko było 8, a jeden wstrzymał się od głosu. Władze miasta opracowały dokument w oparciu o licencjonowany program Miasta Łodzi, które realizuje przedsięwzięcie od 2016 roku. Jego autorem jest prof. Sławomir Wołczyński z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

- Dla wielu par bariera finansowa związana z procedurą in vitro jest nie do pokonania, a trzeba jasno podkreślić, że niepłodność to choroba, której leczenie powinno być finansowane i dostępne dla rodzin starających się o dziecko, podobnie jak w przypadku innych chorób. Bez uprzedzeń i dorabiania ideologii. Cieszę się, że Bytom dołączył do samorządów, które wyciągają pomocną dłoń do rodzin starających się o dziecko - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Jak informuje urząd, do programu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 35 par, a każda z nich będzie mogła podejść do maksymalnie trzech procedur. Program zakłada dofinansowanie w wysokości do 6 tys. zł do jednej procedury biotechnologicznej, jednak nie więcej niż 80% kosztów całej procedury.

- Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury obejmującym: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i mirobiologiczne, koszty leków oraz przechowywania zarodków i komórek jajowych po okresie opisanym w programie leżą po stronie pacjentek - mówi Jarosław Więcław, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Kto skorzysta z programu?

Z programu będą mogły skorzystać pary z Bytomia, które nie mogą zajść w ciążę poprzez naturalne zapłodnienie oraz spełniają poniższe wymogi formalne oraz medyczne.

 • Para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Bytomiu oraz rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Bytomiu w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.
 • Pary (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.
 • Do Programu będą mogły zgłaszać się pary pozostające w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności).
 • Szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym, u których stosuje się mrożenie gamet lub zarodków w celu zachowania płodności.

Inne warunki to: wiek kobiet mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku) - oraz - warunkowo do programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 lat i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.


  Poprzedni artykuł

  Następny artykuł

  11 o

  katowice

  Wspaniałe powietrze!

  PM10: 10.1µg/m3 PM2.5: 9.3µg/m3