Burmistrz Myszkowa bez absolutorium

232332

Redakcja

4 lipca, 2022

Brak wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Myszkowa. Czy będzie referendum?

Nie tylko m.in. włodarz Świętochłowic ma problemy z uzyskaniem zaufania od radnych miasta. Jeszcze w trudniejszej sytuacji znalazł się burmistrz Myszkowa, Włodzimierz Żak. Ostatniego dnia czerwca podczas sesji absolutoryjnej myszkowscy radni nie udzielili burmistrzowi ani wotum zaufania ani absolutorium. Co ciekawe zgodnie zagłosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2021 rok.

To drugi raz z rzędu, kiedy Żak nie otrzymał absolutorium. Taka decyzja radnych otwiera drogę do przeprowadzenia referendum odwoławczego. Ale w poprzednich latach radni nie zdecydowali się na podjęcie tego kroku.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 43.8µg/m3 PM2.5: 34.1µg/m3