Budżet Bielska-Białej na 2024 rok. Wydatki to blisko 1,7 mld złotych

Ses11597 21 grudzień 2023 2500x1667

Redakcja

28 grudnia, 2023

Radni Bielska-Białej przed świętami przyjęli projekt budżetu zaproponowany przez zarząd miasta. Planowany deficyt do 71 mln złotych.

Za głosowało 14 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, a 3 zagłosowało przeciwko przyjęciu uchwały. Planowane na 2024 rok dochody Bielska-Białej wynoszą 1,618 mld złotych. Wydatki to 1 mld 689 mln zł, co oznacza, że zakładany deficyt to 71 mln zł -  14,4 mln zł pokryte zostanie kredytem, a reszta z lokaty, spłaty udzielonej pożyczki oraz wolnych środków. 

- Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jej wysokość na etapie planowania budżetu na 2024 rok wynosi 40 mln zł - informuje UM Bielsko-Biała.

Dochody są wyższe o prawie 10 proc. w porównaniu do 2023 roku. Wzrosła pozycja dochodów własnych, uzyskiwanych głównie z tytułu podatków i opłat lokalnych czy zarządzania majątkiem miasta. Dochody własne stanowią prawie 60 proc. dochodów ogółem, co na przestrzeni ostatnich pięciu lat stanowi wzrost o prawie 6 proc.

- Projektowanie budżetu miasta od kilku lat jest dla polskich samorządów zadaniem trudnym i skomplikowanym, gdyż coraz bardziej odczuwają one negatywne skutki zmian podatkowych wprowadzonych przez program Polski Ład. Zgodnie z zapowiedziami ówczesnego rządu, działania w ramach tego programu miały przyczynić się do znacznej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, jednak dla samorządów wiążą się z realnym pogorszeniem kondycji finansowej na niespotykaną dotąd skalę i tym samym zmniejszeniem ich samodzielności finansowej, poprzez uszczuplenie dochodów. Sytuacji tej nie poprawiło przekazanie w latach 2021-2023 z budżetu państwa dla samorządów dodatkowych środków stanowiących częściową rekompensatę utraconych dochodów. Wprowadzona w październiku 2021 roku, nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nowa część subwencji ogólnej, tzw. subwencja rozwojowa, po raz kolejny nie trafi do samorządów – skomentował Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej. 

Dochody majątkowe zapisano na niższym o 24 proc. poziomie w stosunku do 2023 r. Jest to związane m.in. z niższymi wpływami środków na zadania finansowane z Unii Europejskiej, co ma związek z zakończeniem w 2023 r. okresu rozliczania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020.

Ponadto Bielsko-Biała musi wydatkować dwa razy więcej środków w ramach obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego. W 2023 r. wydatek z tego tytułu wynosi 5,6 mln zł, w 2024 roku będzie to kwota 11,6 mln zł. Wydatki majątkowej będą o 44 proc. niższe w porównaniu do 2023 r. Realizowane będą głównie inwestycje kontynuowane.

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.7µg/m3 PM2.5: 21.7µg/m3