Brakuje węgla dla samorządów, które włączyły się w dystrybucję?

węgiel
Kastelik

Szymon Kastelik

19 grudnia, 2022

Od listopada samorządy mogą włączyć się w zakup i dystrybucję węgla wśród własnych mieszkańców w preferencyjnej cenie. Zmiany w prawie miały usprawnić proces zakupowy opału do gospodarstw domowych. 

Uchwalone w listopadzie przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach członkom wspólnot lokalnych oraz rozstrzygną problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach.

Ustawa określa zasady, warunki i tryb sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zakupu preferencyjnego paliwa stałego, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu jego sprzedaży oraz właściwość organów w tych sprawach. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny.

Gmina, która zamierza dokonać zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Paliwo stałe będące przedmiotem umowy, odbierać ma gmina z miejsca jego składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu. Cena paliwa stałego zakupionego przez gminę nie może być wyższa niż 1500 złotych brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca jego składowania do miejsca składowania przez gminę.

Na terenie województwa śląskiego większość gmin skorzystało z wykupu surowca z Polskiej Grupy Górniczej, o czym informował niedawno m.in. wojewoda śląski w Mysłowicach. 12 grudnia Urząd Miasta Lędziny wydał komunikat, że gmina otrzymała tylko 1/5 zamówionego węgla.

- Pragniemy poinformować, że Gmina Lędziny w dniu 9 grudnia 2022r. uruchomiła preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców naszego miasta. Gmina zamówiła 567 ton węgla, natomiast otrzymała jedynie 108 ton. W związku ze znaczną ilością składnych przez mieszkańców wniosków o zakup węgla, w dniu dzisiejszym wystąpiono o dodatkowy przydział węgla dla Gminy w ilości 297 ton - informował UM Lędziny.

Do komunikatu Lędzin ustosunkowała się PGG. Spółka w swoim oświadczeniu przekazała, że Lędziny wykazały zapotrzebowanie do końca 2022 roku wśród mieszkańców na 100 ton węgla i 0 ton węgla w 2023 roku.

- Informujemy, że gmina Lędziny zapotrzebowała poprzez umieszczenie informacji na portalu cieplo.gov.pl na rzecz mieszkańców gminy 100 ton węgla do 31 grudnia 2022 r. i 0 (zero) ton do 30 kwietnia 2023 r. Umowa zawarta z gminą Lędziny przez Polską Grupę Górniczą S.A. obejmowała dostawę 108 ton węgla w sortymentach grubych i ekogroszku. Cała ilość została niezwłocznie dostarczona - czytamy w komunikacie PGG. Spółka dodaje, że nieprawdziwym jest twierdzenie, iż zamówienie zostało przez PGG S.A. ograniczone.

- Obecnie zgłaszane dodatkowe zapotrzebowanie może być zrealizowane po wykonaniu zobowiązań PGG S.A. do pozostałych samorządów, które bardziej realistycznie przewidziały potrzeby mieszkańców. Mimo braku zgłoszonego formalnie zamówienia na 2023 rok Polska Grupa Górnicza S.A., mając na względzie interes mieszkańców gminy górniczej, jaką są Lędziny, deklaruje po 1 stycznia 2023 r. - jeśli gmina ponownie zgłosi swój udział w programie - uwzględnienie wszystkich potrzeb zgłaszanych przez Urząd Gminy - informuje PGG.

16 grudnia Urząd Miasta Bielsko-Biała przekazał, że realizacja złożonych w tym roku wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie nie będzie możliwa. Miasto sprzedało już cały dostępny zapas, który miało do dyspozycji.

- Wszystkie tegoroczne wnioski, których jeszcze nie rozpatrzono, zostaną zrealizowane na początku 2023 roku, gdy tylko miasto otrzyma kolejną dostawę węgla. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z kolejnością wpływu - informuje UM Bielsko-Biała.

Miasto podkreśla, że nie miało i nie ma żadnego wpływu na ilość otrzymanego do rozdysponowania wśród mieszkańców węgla. Polska Grupa Górnicza, która została wyznaczona jako podmiot wprowadzający to paliwo do obrotu w Bielsku-Białej, nie była w stanie dostarczyć ilości zgodnej z naszym zamówieniem.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.1µg/m3