Blisko 8 mln zł dofinansowania dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Gffrwrtf

Redakcja

16 sierpnia, 2022

Szpital Śląski w Cieszynie pozyskał blisko 8 mln złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu. Zwycięski projekt cieszyńskiej placówki zakłada wzmocnienie możliwości szybkiego i sprawnego reagowania na zagrożenia epidemiczne w przyszłości.

Z końcem lipca Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 REACT EU – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Projekt Szpitala Śląskiego „Wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania ZZOZ w Cieszynie na zagrożenia epidemiczne oraz poprawa jakości leczenia w czasie kryzysu” został przyjęty do realizacji. Placówka uzyskała dotację w wysokości 7 988 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki staraniom dyrekcji kwota dofinansowania nie wymaga wkładu ze środków własnych szpitala.

- Priorytetem w działalności Szpitala Śląskiego jest stałe podnoszenie standardów leczenia. Okres pandemii i nierównej walki z koronawirusem ukazały, jak istotne jest zabezpieczenie szpitala przed zagrożeniem epidemicznym. W obliczu pojawiających się chorób zakaźnych niezbędna jest odpowiednia infrastruktura i zasoby. W tej kwestii istotnym jest także przygraniczne położenie naszej placówki – Szpital Śląski musi być przygotowany do pełnienia roli filtra epidemiologicznego. To potwierdza słuszność i potrzebę realizacji tego projektu – mówi Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

 

Celem projektu Szpitala Śląskiego jest unowocześnienie istniejącej infrastruktury placówki w zakresie chorób zakaźnych i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb, wynikających ze specyfiki leczenia tych chorób, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ten sposób szpital będzie w pełnej gotowości do reagowania na różnego rodzaju zagrożenie epidemiczne w przyszłości. W ramach inwestycji lecznica zrealizuje prace budowlano-remontowe oraz zakupi specjalistyczny sprzęt medyczny przeznaczony do skutecznej terapii w chorobach zakaźnych oraz wyroby medyczne i środki ochrony osobistej dla personelu medycznego.  

- Zaplanowane przez nas działania w ramach unijnego projektu są kluczowe w zakresie skuteczności leczenia pacjentów z chorobami zakaźnymi, ale także ze względu na zapewnienie bezpiecznych warunków innym, hospitalizowanym pacjentom i personelowi medycznemu. Prace modernizacyjne przyczynią się również do zwiększenia dostępności świadczeń z zakresu chorób zakaźnych – powstanie więcej łóżek dostosowanych do leczenia tego typu chorób. Ponadto możliwa będzie także równoczesna hospitalizacja większej liczby chorych wymagających izolacji – wskazuje Adam Śliż, Zastępca Dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie. 

Inwestycja, oprócz podniesienia komfortu i poziomu bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego, zmniejszy także obciążenie kadry związane z przygotowaniem warunków hospitalizacji. W czasie pandemii personel wobec rosnącego zapotrzebowania na kolejne miejsca dla pacjentów z COVID-19 musiał przekształcać kolejne łóżka w tzw. „łóżka covidowe”. Po zakończeniu realizacji projektu przybędzie miejsc dla pacjentów z chorobami zakaźnymi. W wyremontowanej infrastrukturze będą realizowane wyłącznie świadczenia finansowane ze środków publicznych.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.0µg/m3 PM2.5: 25.2µg/m3