Biskup bielsko-żywiecki dał dyspensę od uczestnictwa we mszy świętej

105577754 2617031128519983 3395507158757960644 o

Redakcja

18 października 2020

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel do odwołania udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy świętej wiernym z diecezji i osób przebywających na jej terenie. Decyzja ma związek z sytuacją epidemiczną.

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej wprowadzone zostały dwie strefy. Bielsko-Biała i powiat bielski znalazły się w żółtej, a cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki w czerwonej.

„W strefie żółtej w kościołach może przebywać 1 osoba na 4 m kw. powierzchni. W strefie czerwonej w kościołach może przebywać 1 osoba na 7 m kw. powierzchni. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań, jak chrzciny, I Komunia św., stypy. W obu przypadkach nie można się gromadzić wokół kościołów.

Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich.

Zachęcamy do uczestnictwa w mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko” – wskazała kuria.

 

Zachęcono, by w miarę możliwości, wierni uczestniczyli w mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne. Obecni w świątyni – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek zasłaniać nos i usta. Zachęca się również wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę.

Do odwołania zostało zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania, a także wszystkie wizytacje kanoniczne oraz spotkania formacyjne i duszpasterskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach.

Kuria podała, że pogrzeby organizowane są przy zachowaniu przepisów dotyczących liczby wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej, w tym na Covid-19, do świątyni.

Kuria prosi narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawrzeć związek małżeński, by skontaktowali się z parafią i ustalili dalsze postępowanie. Chodzi o ewentualne przeniesienie daty ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela.

„Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające (święto Wszystkich Świętych – PAP) i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy” – podała kuria.

Diecezja bielsko-żywiecka powstała w 1992 r. W jej skład wchodzi ponad 200 parafii. (PAP)

Foto: facebook.com/DiecezjaBielsko

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

26 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.1µg/m3 PM2.5: 4.5µg/m3