Bielsko-Biała: radny chce utworzenia szlaku śladami rodziny Jana Pawła II

Csm 15 rocznica smierci Jana Pawla II 738708a688

Redakcja

30 maja 2020

Utworzenie w Bielsku-Białej szlaku turystycznego, przybliżającego miejsca związane z rodziną św. Jana Pawła II zaproponował szef rady miejskiej Janusz Okrzesik. Inicjatywa zakłada oznakowanie kilkunastu punktów i wydanie folderu – podał bielski magistrat.

Janusz Okrzesik w uzasadnieniu wniosku podkreślił, że stulecie urodzin Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II, jest niepowtarzalną okazją dla podkreślenia jego związków z Bielskiem-Białą, które sięgają trzech pokoleń wstecz i obejmują zarówno jego rodziców, jak i dziadków oraz pradziadków z obu stron.

„W Lipniku urodził się Karol Wojtyła - senior, a w Białej obie jego babki: Anna Maria z Przeczków Wojtyłowa oraz Maria Anna z Scholzów Kaczorowska. W Białej mieszkał i pracował Maciej Wojtyła, dziadek papieża, pochowany na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim. Tam też urodziła się Olga, zmarła tuż po porodzie, siostra Karola. Natomiast w Bielsku w szpitalu miejskim pracował i zmarł w 1932 r. dr Edmund Wojtyła, brat przyszłego papieża. Nie ulega wątpliwości, że Bielsko-Biała należy do miast szczególnie związanych z dziejami rodziny Wojtyłów” – napisał szef rady.

Janusz Okrzesik uważa, że szlak - obejmujący miejsca związane z tradycją Wojtyłów i Kaczorowskich – powinien zostać specjalnie oznakowany. Towarzyszyłoby temu wydanie folderu.

Wśród miejsc, których wyróżnienie zaproponował przewodniczący rady, są m.in. kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Walentego w Lipniku, gdzie w 1878 r. zawarli ślub dziadkowie papieża ze strony ojca - Maciej Wojtyła i Anna Maria Przeczek, miejsce po domu Thormayerów w Lipniku, w którym w 1879 r. urodził się Karol Wojtyła senior, a także grób dziadka Macieja Wojtyły i jego czwartej żony, Marii z Zalewskich, na cmentarzu rzymskokatolickim w Białej.

Na szlaku znalazłby się kościół pw. Opatrzności Bożej w Białej, gdzie m.in. w 1875 r. zawarli ślub dziadkowie papieża ze strony matki: Feliks Kaczorowski i Anna Maria Scholz. Tu ochrzczony został m.in. ojciec papieża Karol Wojtyła – senior oraz jego brat przyrodni Józef.

Upamiętnione byłyby też kamienica Huppertów w Białej, w której w 1916 r. urodziła się i zmarła Olga Wojtyła oraz dawny szpital miejski w Bielsku.

W sumie szlak objąłby 12 miejsc.

„Świadomie pomijam w tym projekcie miejsca związane z duszpasterską aktywnością kard. Karola Wojtyły w bialskich parafiach dawnej archidiecezji krakowskiej. Wprawdzie jest to ważna część historii najnowszej naszego miasta, ale stanowi jej odrębny, częściowo już upamiętniony rozdział. Z tego powodu w propozycji nie ujmujemy miejsc związanych z obecnością Jana Pawła II w Bielsku-Białej 22 maja 1995 r.” – zaznaczył Okrzesik.

Wcześniej wniosek w tej sprawie złożyli lokalni historycy i działacze społeczni - Andrzej Grajewski, dr Jerzy Polak, Piotr Kenig i Henryk Juszczyk. (PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.2µg/m3 PM2.5: 12.2µg/m3