Bielsko-Biała pozyskało 4,3 mln zł z funduszy UE na remont kamienic

Redakcja

7 lutego 2021

4,3 mln zł z funduszy UE na remont kamienic pozyskało Bielsko-Biała. Projekt, który będzie realizowany do lutego 2022 r., polega na termomodernizacji dziesięciu starych budynków w centrum miasta i na jego obrzeżach – podał bielski magistrat.

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową termomodernizację dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno-usługowych stanowiących własność komunalną. Obiekty zaliczają się do starej, zabytkowej tkanki miasta. Część z nich pochodzi jeszcze z końca XVIII w

poinformował urząd.

Choć budynki eksploatowane są od szeregu lat, to z konstrukcyjnego punktu widzenia znajdują się w dobrym stanie. Trzeba je jednak docieplić i zmienić w nich źródła ciepła. Nadal wykorzystywane są w nich piece kaflowe na paliwo stałe.

Dzięki dotacji w kamienicach przeprowadzone zostaną remonty, które doprowadzą do poprawy parametrów efektywności energetycznej oraz wyposażenia ich w nowe źródła ciepła i instalacje.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie długofalowych efektów, jak: spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, poprawa warunków zamieszkiwania w nieruchomościach objętych przedsięwzięciem, podwyższenie walorów estetycznych miasta oraz ograniczenie kosztów związanych z energetycznym zaopatrzeniem budynków

podał w komunikacie urząd.

Miasto podpisało już umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy UE w wysokości 4,3 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Magistrat przypomniał, że z tego źródła otrzymał już 2,2 mln zł na podobne przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji dziewięciu kamienic. Realizacja tego projektu potrwa do kwietnia br. (PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.6µg/m3 PM2.5: 5.0µg/m3