Będzie trzeci przetarg na dostawę energii w Częstochowie. Miasto wprowadza plan oszczędnościowy

Old bialska 11 oswietlenie

Redakcja

18 listopada 2022

Częstochowa nie doczekała się ofert w drugim już przetargu na dostawę energii elektrycznej dla blisko 140 jednostek i spółek miejskich. Miasto będzie oszczędzać na oświetleniu ulicznym między 1 a 4 w nocy.

Jak imformuje częstochowski magistrat, w drugim przetargu na dostawę energii elektrycznej dla miejskiej grupy zakupowej Miasta Częstochowy w 2023 r. ponownie żadna z państwowych spółek energetycznych nie złożyła oferty. Miasto rozpisuje teraz trzeci przetarg.

W kontekście obecnego kryzysu energetycznego oraz konieczności dalszej racjonalizacji kosztów i ograniczenia wolumenu zużycia energii elektrycznej przez miasto, kierownicy wszystkich jednostek miejskich zostali zobligowani do działań oszczędnościowych.”

czytamy w infotmacji UM Częstochowa.

Jednym z nich, realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg, są okresowe ograniczenia w działaniu oświetlenia ulicznego w Częstochowie w godzinach od 1 do 4 w nocy.


Na razie wyłączenie dotyczy tylko odcinka tzw. Korytarza Północnego między ul. Pileckiego a ul. Makuszyńskiego (aleja Marszałkowska), wraz z węzłem ul. Makuszyńskiego - aleja Wojska Polskiego (DK-1) w godzinach od 1 do 4 w nocy.  

Zakres ograniczeń w mieście między pierwszą a czwartą będzie sukcesywnie zwiększany według harmonogramu przygotowanego przez Miejski Zarząd Dróg, który jest obecnie konsultowany ze służbami miejskimi i władzami miasta.
Harmonogram dotyczy obwodów oświetleniowych, które są w eksploatacji MZD.

Kwestię ewentualnych wyłączeń w obwodach, będących w eksploatacji spółki Tauron Nowe Technologie S.A., a stanowiących elementy miejskiego oświetlenia ulicznego, rozstrzygną uzgodnienia z tym podmiotem”

podał UM częstochowa.

Źródło: UM Częstochowa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 20.5µg/m3 PM2.5: 17.7µg/m3