Autobus miejski nie zatrzymuje się przy kościele. Interweniuje radny PiS

323897618 3399145990402872 2561590772163893150 n
Kastelik

Szymon Kastelik

27 stycznia, 2023

Od dwóch tygodniu w Bielsku-Białej funkcjonuje zmieniony rozkład jazdy dla linii numer 10. Nie obsługuje ona przystanku przy kościele w Wapienicy. Radny Prawa i Sprawiedliwości żąda przywrócenia poprzedniej trasy. 

Od 14 stycznia obowiązują nowy rozkład jazdy i nowa trasa dla linii nr 10 w Bielsku-Białej.  Autobusy kursują ul. Cieszyńską oraz ul. Międzyrzecką (wiadukt) z pominięciem ul. Przy Torach i Zagajnik.

Linia nr 10 nie obsługuje już przystanku "Przy Torach PKP Wapienica", do którego nadal dojeżdża linia nr 20. Przystanek ten był ważny dla wiernych lokalnej parafii, którzy dojeżdżali autobusem nr 10 do kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu. Jak informują lokalne media, mieszkańcy Wapienicy mieli skarżyć się nawet proboszczowi parafii w tej sprawie, ponieważ nie mogą sprawnie dotrzeć na mszę. 

- Przedmiotowa zmiana jest wynikiem licznych wniosków pasażerów linii nr 10 – dotychczasowa obsługa przystanku „Przy Torach PKP Wapienica” z uwagi na nowy układ drogowy w Wapienicy i zamknięcie przejazdu kolejowego „w starym śladzie ul. Międzyrzeckiej” – powoduje znaczne wydłużenie trasy przejazdu linii oraz opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy (w szczególności w godzinach szczytów komunikacyjnych), co dodatkowo związane jest z koniecznością włączenia się z podporządkowanej ul. Zagajnik na ul. Międzyrzecką przed wiaduktem. Powyższe powoduje nieplanowane wydłużenie czasu przejazdu linii nr 10 obniżając jej konkurencyjność w porównaniu do czasu przejazdu środkami komunikacji indywidualnej w relacji: centrum miasta – Wapienica. Należy wskazać, iż wnioski o wprowadzenie przedmiotowej korekty w trasie przejazdu były zgłaszane zarówno przez pasażerów dojeżdżających do zakładów pracy zlokalizowanych w Wapienicy z innych rejonów transportowych miasta jak i samych mieszkańców Wapienicy. Utrzymana została relatywnie wysoka częstotliwość kursowania przy zachowaniu dotychczasowej liczby kursów - tłumaczy zmiany Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.

Interpelację w tej sprawie do prezydenta miasta złożył radny Prawa i Sprawiedliwości, Konrad Łoś. To już druga jego interwencja w tej sprawie. Wcześniej pisał, że mieszkańcy korzystający z tego przystanku dowiedzieli się o zmianie trasy nr 10 "po fakcie". Radny zarzucał władzom miasta m.in. brak kampanii informacyjnej w tej sprawie. Łoś otrzymał wówczas odpowiedź, która miała sugerować, że przedstawiciele Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Bielsku-Białej konsultowali zmiany z Radą Osiedla. 

Radny Łoś w drugiej interpelacji pyta o to, dlaczego nikt nie konsultował zmian z mieszkańcami Wapienicy. Działacz PiS chce też wiedzieć, czy w spotkaniach z Radą Osiedla uczestniczyli również "zwykli" mieszkańcy. 

- Jestem absolutnie przeciwny wprowadzaniu jakichkolwiek zmian ograniczających uprawnienia mieszkańców w dostępie do transportu zbiorowego bądź posiadających znamiona wykluczenia komunikacyjnego - pisze radny w interpelacji. 


fot. MZK Bielsko-Biała

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 38.3µg/m3 PM2.5: 29.0µg/m3