Andrzej Wężyk - Radny Bytom

Andrzej wezyk radny

Redakcja

26 lipca 2023

Sylwetka radnego Rady Miejskiej w Bytomiu Andrzeja Wężyka. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Andrzej Wężyk, radny z Bytomia. Kim jest, czym się zajmuje?

Andrzej Wężyk urodził się w 1961 roku w Bytomiu. Posiada wykształcenie wyższe. Jest politologiem. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W przeszłości zawodowo związany z górnictwem. Obecnie jest Inspektorem Ochrony Danych w ZMB-TBS Bytom. Radny Rady Miasta Bytom od 2006 roku. 

Działalność w Radzie Miejskiej

Startował z listy Wspólny Bytom w okręgu wyborczym obejmującym Centrum Wschód, Rozbark i Arki Bożka. Należy do klubu radnych "Nasz Bytom", gdzie pełni funkcję przewodniczącego.

Jako radny pracuje w komisjach:

  • Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych (przewodniczący)
  • Rewizyjnej
  • Skarg, Wniosków i Petycji

Nawiąż kontakt z radnym:

Telefon: 668 156 160

e-mail: awezyk22@o2.pl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3