Alfred Pyrk - Radny Bytom

Alfred pyrk radny

Redakcja

26 lipca, 2023

Sylwetka radnego Rady Miejskiej w Bytomiu Alfreda Pyrka. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Alfred Pyrk, radny z Bytomia. Kim jest, czym się zajmuje?

Alfred Pyrk urodził się w 1964 roku w Bytomiu. Posiada wykształcenie wyższe. Jest nauczycielem. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu, Radzionkowie i Piekarach Śląskich. Jest radnym Rady Miasta Bytom od 2012 roku. 

Działalność w Radzie Miejskiej

Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym obejmującym Centrum Wschód, Rozbark i Arki Bożka.

Jako radny pracuje w komisjach:

  • Komunalnej i Porządku Publicznego
  • Rewizyjnej

Nawiąż kontakt z radnym:

Telefon: 508 362 997

e-mail: alf05@wp.pl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.5µg/m3 PM2.5: 6.8µg/m3