6 tys. ton soli drogowej, 300 ton piasku. Katowickie służby przygotowują się do zimy

Akcja zima 02 fot Katowicka Agencja Wydawnicza

Redakcja

28 października, 2022

Katowickie służby przygotowują się do nadchodzącej zimy. 6 tys. ton soli drogowej, 300 ton piasku, 25 pługopiaskarek - to początkowe zapasy, jakie posiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Jak zapewnia Miasto, ich ilość będzie się zwiększać w miarę potrzeb.

Prezydent Katowic podpisał zarządzenie wprowadzające „Plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023” i powołujące „Zespół koordynujący działania w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Katowice”.

Koordynacją prac w ramach Akcji Zima zajmuje się Centralna Dyspozytornia Zimowego Utrzymania Dróg w MPGK, która pracuje 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania warunków atmosferycznych powodujących gołoledź w pierwszej kolejności odśnieżane są główne arterie komunikacyjne, centrum i drogi krajowe przebiegające przez miasto, a dopiero po ich udrożnieniu drogi o mniejszym natężeniu ruchu.

Cały obszar Katowic z jezdniami, parkingami i zatokami autobusowymi został podzielony na rejony w czterech kategoriach i standardach utrzymania zimowego. W sumie to ponad 750 kilometrów dróg, co sprawia, że służby odśnieżając je zimą pokonują w sezonie nawet 140 tysięcy kilometrów - to więcej niż trzykrotność obwodu kuli ziemskiej. 

I kategoria zakłada, że droga musi być odśnieżona i posypana. Zjawiska takie jak gołoledź, szron czy szadź nie powinny występować dłużej niż przez 2 godz. Śnieg i błoto pośniegowe mogą zalegać maksymalnie 4 godz. Obecnie w Katowicach kategoria ta dotyczy 311 km dróg.

II kategoria zakłada odśnieżenie na całej szerokości. Droga powinna być posypana na skrzyżowaniach z innymi drogami, koleją, zjazdach i podjazdach, przystankach, a także innych istotnych dla bezpieczeństwa miejscach. Skutki niebezpiecznych zjawisk powinny być usunięte do 3 godz., a  śnieg do 6 godz. W tej kategorii znajduje się 120 km dróg w mieście.

III kategoria nakazuje odśnieżenie na całej szerokości, a posypanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zwiększa się również czas reakcji na zjawiska – do 5 godz.,  a możliwość zalegania śniegu do 8 godz. W ten sposób pracownicy obsłużą 98 km ulic.

Ostatnia kategoria to drogi najrzadziej uczęszczane – te muszą być odśnieżone co najmniej na jednym pasie ruchu, natomiast miejsca śliskie mogą być posypane wyłącznie piaskiem (w poprzednich kategoriach solą i ewentualnie piaskiem). Oblodzenie może się utrzymywać do 8 godz., ale poruszanie się pojazdów może zostać utrudnione przez maksymalnie 48 godz. od ustania opadów.  Do tej kategorii zalicza się 223 km ulic w mieście.

Szacunkowy łączny koszt surowców przeznaczonych do wykorzystania w ramach Akcji Zima to około 11 mln zł. Osiągnięcie takiej kwoty było możliwe dzięki zakontraktowaniu zakupu soli i piasku na przełomie ostatniej zimy i wiosny, kiedy ceny jeszcze drastycznie nie wzrosły.

Akcja zimowego utrzymania dróg jest wstępnie zaplanowana od 1.11 do 31.03, ale wszystkie działania będą dostosowywane do bieżącej sytuacji pogodowej – jak to miało miejsce np. w poprzednim sezonie, kiedy zima nieoczekiwanie powróciła w pierwszych dniach kwietnia.

 

Akcja zima 01 fot Katowicka Agencja Wydawnicza

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.5µg/m3 PM2.5: 9.8µg/m3