40 milionów złotych trafi do śląskich przedsiębiorców

Prezeska FG

Redakcja

5 stycznia, 2024

18 grudnia br. w Katowicach Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. podpisał umowy ze spółką POLFUND Fundusz Poręczeń S.A. oraz Polską Fundacją Przedsiębiorczości, które zostaną operatorami nowych produktów finansowych przeznaczonych dla śląskich przedsiębiorców. Ponadto, 28 grudnia w Katowicach, Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. podpisał także umowę z Funduszem Górnośląskim S.A. Umowa dotyczy usług pośrednictwa finansowego, w ramach których przedsiębiorcy z regionu będą mieli możliwość skorzystania z produktu finansowego o nazwie "Pożyczka Innowacyjna".

Podpisane umowy dotyczą usług pośrednictwa finansowego, w ramach których przedsiębiorcy z regionu mogą korzystać z dwóch głównych produktów finansowych: „Reporęczenie” oraz „Pożyczka Innowacyjna”.

„Reporęczenie” to instrument realizowany we współpracy ze spółką POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., którego wartość wsparcia wynosi 10 milionów złotych. Program ten umożliwia składanie wniosków o wsparcie, które mają na celu zabezpieczenie różnych zobowiązań przedsiębiorców, w tym umów kredytowych, pożyczek, leasingów czy wadiów przetargowych.

Z kolei „Pożyczka Innowacyjna” jest realizowana przy współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. W ramach tego programu podpisano umowy o wartości 5 i 10 milionów złotych przeznaczonych na pożyczki dla przedsiębiorców. Pożyczki te są dedykowane na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, opartego na działalności innowacyjnej. Szczególny nacisk kładziony jest na projekty, które wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego oraz wymagają wkładu własnego do planowanych projektów objętych dotacjami w ramach programów FENG czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Prezes Zarządu SFR, Monika Pluta, podkreśliła znaczenie zawartych umów, wskazując, że otwierają one nowe perspektywy rozwoju dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Śląskim. Dzięki tym poręczeniom i pożyczkom przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty innowacyjne i planować inwestycje zwiększające konkurencyjność śląskiego biznesu.

"Pożyczka Innowacyjna otwiera przed przedsiębiorcami możliwość rozwijania nowatorskich projektów. Jesteśmy partnerem w budowaniu przyszłości, wspierając przedsiębiorców w realizacji ich wizji" - mówi Monika Pluta, Prezes Zarządu ŚFR.

Szczegóły ofert będą dostępne na stronach internetowych Pośrednika Finansowego w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.1µg/m3 PM2.5: 9.3µg/m3