32 osoby oskarżone w sprawie nieprawidłowości w SKOK Wesoła

Zlotowki
Kastelik

Szymon Kastelik

28 grudnia, 2023

Do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 32 osobom, w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w SKOK Wesoła Mysłowice. Wśród oskarżonych są między innymi byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej SKOK Wesoła Mysłowice, jak również były notariusz.

Śledztwo było wynikiem kontroli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zabezpieczono dokumentację SKOK Wesoła w Mysłowicach, przesłuchano w charakterze świadków ponad 250 osób, uzyskano opinie biegłych z zakresu ekonomii i finansów, uzyskano kilkanaście opinii biegłych z zakresu grafologii. Obszerny materiał dowodowy zgromadzono w 174 tomach akt głównych i kilkudziesięciu tomach załączników.

- Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą lat 2008 – 2014. W ocenie prokuratora zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy wskazuje, iż osoby zarządzające SKOK Wesoła w Mysłowicach, udzielali pozytywnych decyzji pożyczkowych w warunkach braku istnienia ku temu przesłanek, osobom nieposiadającym zdolności kredytowej. Dowody w ocenie prokuratora wskazują również na to, iż osoby pełniące funkcje kierownicze w SKOK, w niektórych przypadkach przyjmowali korzyści majątkowe, w zamian za udzielanie pożyczek podmiotom nieposiadającym zdolności terminowej spłaty - informuje  Marta Zawada –Dybek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Wysokość przyjmowanych korzyści majątkowych ustalono na 760 tys. złotych. Ponadto podejrzani zostali oskarżeni o wyrządzenia szkody, poprzez zawieranie fikcyjnych i całkowicie zbędnych dla funkcjonowania zarządzanej jednostki umów zlecenia.

- Umowy zlecenia o fikcyjnym charakterze zawierane były między innymi z członkami rodzin i znajomymi - głównie członków Rady Nadzorczej. Kolejne zarzuty dotyczą zawarcia umowy cesji wierzytelności wbrew oczywistym interesom gospodarczym SKOK Wesoła i wyrządzenia w tym zakresie szkody w wielkich rozmiarach. Łączna kwota szkody wynikając z zarzutów określona została na kwotę 282054048 złotych - dodaje rzecznik prasowy katowickiej prokuratury.

Część z 32 oskarżonych nie przyznała się do winy. Na początkowym etapie wobec 3 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W przypadku 15 osób objętych aktem oskarżenia prokurator skierował wniosek o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie kar z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.0µg/m3 PM2.5: 2.7µg/m3