30 dni na rejestrację pojazdu. Wróciły stare przepisy

Rejestracja pojazdu 2023

Redakcja

4 lipca, 2023

Zamiast 60-dniowego terminu powraca 30 dni jako czas na zgłoszenie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu. To efekt odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zmiana ta wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że przestaje obowiązywać art. 31ia ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych, a także niektórych innych ustaw.

Z dniem 1 lipca 2023 roku powrócił termin 30 dni na dokonanie czynności wynikających z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Mowa jest tu przede wszystkim o zawiadomieniu o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP oraz zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium RP. Niedokonanie obowiązku w ustawowym okresie wiąże się ze wszczęciem postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

powiązane artykuły:

Traffic gfc0326e5b 1920
Wiadomości 5 września, 2022

Rejestrując samochód, nie dostaniemy już karty pojazdu i naklejki kontrolnej. To wynik nowelizacji u

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.6µg/m3 PM2.5: 11.4µg/m3