T3wfgt43w

Redakcja

17 czerwca, 2022

Po zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury trzech Programów Inwestycji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację doświetlenia przejść dla pieszych na terenie woj. śląskiego. Jedno postępowanie zostało podzielone na 10 części, obejmujących swoim zasięgiem niemal całe województwo. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Doświetlone zostaną przejścia dla pieszych w 260 miejscach w województwie śląskim. Zadania zostaną zrealizowane w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, gliwickim, tarnogórskim, raciborskim, wodzisławskim, pszczyńskim, bielskim, zawierciańskim, będzińskim i mikołowskim. 

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych realizowana jest w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Inwestycja wpłynie na zwiększenie widoczności, a tym samym poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Na oferty czekamy do 30 czerwca br.

W ubiegły piątek ogłoszono też przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w Rędzinach w ciągu DK91 w rejonie Urzędu Gminy Rędziny. Termin składania ofert wyznaczony został na 28 czerwca 2022 r.

 

Źródło: GDDKiA

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 57.4µg/m3 PM2.5: 51.8µg/m3