23 osoby skazane za oszustwa w recyklingu szkła

Pexels cottonbro 7191423

Redakcja

23 września, 2022

Sąd Okręgowy w Katowicach skazał 23 osoby na 4 lata więzienia za poświadczenie nieprawdy w dokumentach dotyczących zbiórki i recyklingu opakowań ze szkła. Grupa obchodziła przepisy i wystawiała fałszywe dokumenty, powodując szkody na ponad 1 300 000 złotych.

W okresie od stycznia 2007 roku do sierpnia 2011 roku, na terenie całej Polski, w tym na terenie województwa śląskiego, działała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie poświadczali nieprawdę w dokumentach potwierdzających recykling odpadów szklanych, jak również dopuszczali się oszustw na szkodę Organizacji Odzysku.

Zgodnie z przepisami, do obowiązków przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach szklanych, należy odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Może on być zlecony organizacjom odzysku. W rzeczywistości organizacje odzysku jedynie finansują system zbiórki odpadów, w zamian za pozyskanie, od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku, dokumentów potwierdzających recykling. Warunkiem wystawienia takiego dokumentu jest faktyczne przyjęcie odpadów do procesu recyklingów.

Skazana grupa wymyśliła jednak inny sposób. Poświadczali nieprawdę w dokumentach potwierdzających recykling odpadów szklanych, jak również w dokumentach dotyczących przyjęcia odpadów. Następnie fałszywe dokumenty przedstawiali Organizacjom Odzysku, powodując straty w wysokości  1.300.000 złotych.

Zarzuty w prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach śledztwie przedstawiono przedstawicielom podmiotów zajmujących się zbiórką oraz recyklingiem odpadów oraz osobom które miały dostarczać te odpady.Przedstawiono zarzuty także dwóm członkom zarządu Organizacji Odzysku, gdyż miały świadomość, że przyjmują nieprawdziwe dokumenty. Łącznie Sąd Okręgowy w Katowicach skazał 23 osoby. Oskarżonym wymierzono kary do 4 lat pozbawienia wolności oraz kary grzywny. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3