Zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Lublińcu

290033172 5922166457799544 4571235744471343853 n

Redakcja

25 lipca, 2022

Zakończyła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej.

Modernizacja oczyszczalni jest największym zadaniem inwestycyjnym w historii miasta, na przeprowadzenie której udało się pozyskać  największą jak do tej pory dotację.

Koszt inwestycji to ponad 52,5 mln. zł przy wsparciu środków UE w wysokości 27,3 mln. zł.  oraz pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  14,7 mln zł.

 

Co ta inwestycja oznacza dla mieszkańców?
Przede wszystkim modernizacja oczyszczalni ścieków radykalnie poprawi system odbioru i unieszkodliwiania ścieków,  co wpłynie bezpośrednio na jakość życia mieszkańców skarżących się wcześniej  na uciążliwości związane z fetorem.

Pamiętamy doskonale,  jak wielki to był problem dla osób mieszkających wzdłuż ul. M.C Skłodowskiej oraz osiedli przyległych  zwłaszcza  w upalne dni roku, o czym często dyskutowaliśmy na sesjach i komisjach Rady Miejskiej w obecności samych zainteresowanych”

czytamy na stronie miasta.

Ponadto modernizacja umożliwi wykorzystania biogazu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła na potrzeby własne oczyszczalni.

Obiekt spełnia wszystkie wymogi unijne i krajowe, przez co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne. Tego typu inwestycja zabezpiecza obecne i perspektywicznym potrzeby mieszkańców Lublińca, co w dobie intensywnego rozwoju miasta, także w obszarze budownictwa jest niezwykle ważne”

czytamy dalej. 

Źródło: UM Lubliniec

290226645 5922208094462047 6754281394942237861 n

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 15.1µg/m3 PM2.5: 13.8µg/m3