Zakłady Chemiczne: powstaje specustawa. Tarnowskie Góry łączą siły z innymi gminami

Zaklady chemiczne

Redakcja

13 stycznia, 2022

Rząd przygotowuje specustawę dotyczącą możliwości usuwania toksycznych odpadów z terenów zdegradowanych. Dokument dotyczy Tarnowskich Gór, Jaworzna, Bydgoszczy i Zgierza. Gminy nawiązały współpracę w powyższym temacie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wznowiło prace nad projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Projekt ma mieć charakter specustawy dedykowanej konkretnym, już zidentyfikowanym, terenom poprzemysłowym, a mianowicie: terenom dawnych Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie, „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, „Zachem” w Bydgoszczy i dawnych Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu.

Wczoraj (12.01.) on-line spotkali się włodarze zainteresowanych gmin: Tarnowskich Gór, Jaworzna, Bydgoszczy i Zgierza. 

Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę ustawodawczą przewidującą usuwanie odpadów z gruntów będących własnością osób fizycznych, z możliwością czasowego zajęcia gruntu lub wywłaszczenia”

mówi burmistrz Arkadiusz Czech.

Dostrzegamy jednocześnie związane z tym ryzyka. Właścicielami toksycznych odpadów zostałyby w myśl nowych przepisów gminy, a projekt ustawy nie gwarantuje w stu procentach finansowania przez rząd prac na rzecz ochrony środowiska”

dodaje. 

Podczas spotkania powołano specjalny zespół roboczy.

"Zamierzamy w kwestii przygotowywanej ustawy podjąć współpracę z rządem na zasadzie partnerskiej, nie konfrontacyjnej" – podkreśla burmistrz dodając, że koszt dokończenia rekultywacji terenu po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach szacowany jest na 120 – 150 mln zł. 

 

Źródło: UM Tarnowskie Góry

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.0µg/m3 PM2.5: 0.7µg/m3