Z 300 kg odpadów, aż 200 kg można odzyskać i użyć ponownie

Garbage 2729608 1920 01

Redakcja

30 kwietnia 2021

Statystyczny Polak produkuje rocznie ponad 325 kg odpadów, a ponad 200 kg można odzyskać i ponownie użyć - podkreśla NFOŚiGW. Wskazuje jednak, że tylko 27 proc. odpadów trafia z powrotem do obiegu surowcowego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę, że jednym z największych problemów odpadowych jest plastik. Rocznie do oceanów trafia 12,5 mln ton takich odpadów. Plastik występuje także w innych ekosystemach - powietrzu, glebie, a także w organizmach żywych.

Tylko zmniejszenie ilości plastikowych odpadów, trafiających na składowiska oraz bezpośrednio do środowiska, może zahamować ten proces - podkreślono.

Fundusz zwraca uwagę, że zgodnie z danymi GUS za 2018 rok w Polsce tylko 40 proc. plastiku z odpadów komunalnych jest powtórnie przetwarzana. To oznacza z kolei, że ponad 400 tys. ton plastiku rocznie jest "marnowane" i zwiększa zanieczyszczenie środowiska w Polsce.

Statystycznie każdy Polak produkuje ponad 325 kg. odpadów, a jak podkreśla NFOŚiGW - ponad 200 kg z nich może być odzyskane i powtórnie użyte. Dodano, że tylko 27 proc. odpadów w naszym kraju trafia z powrotem do obiegu surowcowego.

Według Narodowego Funduszu dobrym sposobem na zachęcenie Polaków do systematycznego zwiększania poziomu recyklingu odpadów są nowe rozwiązania w postaci małej architektury, czyli automatów do odzyskiwania surowców.

Ich atutami są dostępność i łatwa obsługa oraz możliwość wsparcia w edukacji i kształtowaniu dobrych nawyków związanych z segregowaniem odpadów np. przez systemy lojalnościowe. Recyklomaty symbolizują nowy wymiar selektywnej zbiórki odpadów i wspierają promocję zasad recyklingu w codziennym życiu mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców miast - zaznaczono.

NFOŚiGW uruchomił lokalną inicjatywę "Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!". W Warszawie przy siedzibie Funduszu na ul. Konstruktorskiej stanął automat do recyklingu, do którego można wrzucić plastikowe odpady z PET.

Automat przyjmuje butelki po napojach i nakrętki (wrzucane do osobnego pojemnika), opróżnione z płynów. Następnie zgniata je, w ten sposób przygotowuje częściowo sprasowany surowiec.

NFOŚiGW poinformował, że oddane prawidłowo butelki PET można otrzymać wielorazowe, w 100 proc. biodegradowalne, butelki na zimne napoje.

"Zasada jest prosta: pierwsze trzy osoby, które w ciągu miesiąca zgromadzą 100 pkt., czyli oddadzą 100 szt. plastikowych butelek, otrzymają upominki od NFOŚiGW" - przekazano.

Aby otrzymać taką butelkę należy zarejestrować się w aplikacji mobilnej "Jestem w obiegu", dostępnej w AppStore i Google Play. Wszystkie surowce pozyskane z recyklomatu będą przekazywane do przetworzenia i powtórnego wykorzystania. A informacje o poziomie zbiórki będą publikowane na stronie www.jestemwobiegu.pl i www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu, gdzie można znaleźć szczegóły akcji, która potrwa dwa lata.

 

(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.5µg/m3