Woda to skarb, który musimy chronić. Jutro Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Swiatowy Dzien Walki z Pustynnieniem i Susza

Redakcja

16 czerwca 2024

17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1995 roku. To wyjątkowa okazja, aby zwrócić uwagę na rosnące zagrożenie związane z suszami i pustynnieniem, które dotyka także Polskę. 

Dlaczego nas to dotyczy?

Choć może się wydawać, że problem pustynnienia dotyczy jedynie odległych regionów świata, jego skutki mogą być odczuwalne także w dużych miastach. Na zurbanizowanych terenach szczególnie ważne jest zachowanie zielonych miejsc, które odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu powstawaniu wysp ciepła. Wyspy ciepła to obszary miejskie, gdzie temperatura jest znacznie wyższa niż na terenach otaczających, głównie z powodu betonu, asfaltu i braku zieleni. Efekt pustynnienia zagraża terenom zielonym, dlatego ważne jest podjęcie odpowiednich, przeciwdziałających starań.

Katowickie Wodociągi zaangażowane w zrównoważony rozwój

Katowickie Wodociągi odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zasobami wodnymi miasta. Firma nie tylko dostarcza wodę do mieszkańców, ale również angażuje się w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom, Katowickie Wodociągi dbają o to, aby każda kropla wody była wykorzystywana w sposób efektywny i zrównoważony. Programy edukacyjne i kampanie informacyjne prowadzone przez spółkę mają na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat konieczności oszczędzania wody i dbania o jej jakość.

Ważnym aspektem naszych działań jest modernizacja infrastruktury wodociągowej. Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie, możemy minimalizować straty wody wynikające z przecieków i awarii sieci. Wprowadzenie inteligentnych systemów monitorowania pozwala na szybkie wykrywanie i naprawę ewentualnych usterek, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie zasobami wodnymi – mówi Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów.

KZGM i KISA zbiera deszczówkę

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od 2020 roku montuje zbiorniki na deszczówkę przy budynkach mieszkalnych, wspierając adaptację miasta do zmian klimatu. Dotychczas zainstalowano ponad 150 zbiorników o łącznej pojemności prawie 50 tys. litrów, a planowane jest dodanie kolejnych 100, z czego ponad 70 już działa. Projekty te, finansowane m.in. z Zielonego Budżetu miasta, cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy zgłaszają lokalizacje zbiorników. Zbiorniki mają pojemność od 210 do 1000 litrów i są montowane w miejscach zgłoszonych przez lokalnych ogrodników, co pozwala na efektywne podlewanie zieleni bez dodatkowych kosztów. Działania te są częścią szerszej strategii miasta, obejmującej nasadzenia zieleni, budowę sieci zbiorników retencyjnych oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Zbiorniki retencyjne o większej objętości, ukryte pod ziemią, montują w mieście Katowickie Inwestycje S.A. Na kanalizacji deszczowej w ostatnich latach spółka zabudowała ich aż 27 o łącznej pojemności ponad 11 tys. m3. To specjalna infrastruktura, która umożliwia czasowe zatrzymanie deszczówki, jej magazynowanie i opóźnienie jej odpływu do odbiornika. To ważne w przypadku nawalnych deszczów i ochrony miasta przed powodziami błyskawicznymi, ale ma też znaczenie dla efektywnego gospodarowania wodą. Zebrana deszczówka może być wykorzystywana do podlewania zieleni, czyszczenia ulic czy chodników. Jednak zbiorniki retencyjne to nie wszystko. Tylko w ramach dwóch projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności Katowickie Inwestycje podjęły się budowy, przebudowy i modernizacji ok. 8,6 km sieci kanalizacji deszczowych. Tymczasem łącznie spółka zarządza ok. 90 km sieci kanalizacji deszczowej w mieście. Dodatkowo prowadzone przez spółkę działania zmierzające do uporządkowania gospodarki ściekowej oraz prace modernizacyjne na oczyszczalniach ścieków Podlesie Panewniki i Gigablok niewątpliwie przyczyniają się również do poprawy jakości wód na terenie Katowic.

Pojemniki na deszczowke

powiązane artykuły:

Deszczówka katowice
Lokalne 12 maja 2024

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od 2020 r. doposaża budynki mieszk

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

29 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.4µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3